Fundacja Kontekst

Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne. Podejście zintegrowane.

Wytrawnymi praktykami są raczej ci, którzy potrafią elastycznie korzystać z zaleceń technicznych, a także - gdy wymaga tego sytuacja kliniczna - postępować wbrew nim bądź wykraczać poza nie.
A. Ruth, P. Fonagy

Następne szkolenie: listopad 2019    Zgłoś swój udział on-line

Aktualności w skrócie

Z przyjemnością informujemy, że ruszyły zapisy na nową edycję całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii, który rozpocznie się w listopadzie 2019 […]

więcej »

Szanowni Państwo! Informujemny, iż od dnia 14.05.2018 istnieje możliwość zapisu na XIV edycję szkolenia (Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne) przygotowującego do uzyskania […]

więcej »

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji WŁADZA W PSYCHOTERAPII. Informacja na stronie www.trojkonferencja2018.pl

więcej »

Pragniemy rekomendować Państwu książkę wydaną w 2014 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego autorów znakomitych badaczy i klinicystów Jona G. Allena, Petera […]

więcej »

Fundacja KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin powstała na bazie doświadczeń klinicznych, dydaktycznych i badawczych zespołu Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM  i Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Celem działania Fundacji jest propagowanie wiedzy na temat psychoterapii, w tym terapii rodzin, jako sposobu rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci, nastolatków, dorosłych, rodzin i par oraz umożliwienie nabywania umiejętności psychoterapeutycznych.

Ważnym aspektem jest także podejmowanie inicjatyw społecznych prowadzących do rozwoju psychoterapii i terapii rodzin w naszym kraju oraz wspieranie wszelkich działań, które mają na celu szeroko pojętą ochronę zdrowia psychicznego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie szkolenia całościowego przegotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych z zakresu psychoterapii, terapii rodzin i ochrony zdrowia psychicznego
 • prowadzenie działalności leczniczej
 • organizowanie konferencji i warsztatów
 • prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej.

Fundacja jest otwarta na współpracę z osobami i instytucjami, które podobnie definiują cele swojej działalności.

Szkolenie całościowe systemowo-psychodynamiczne. Podejście zintegrowane.

Szkolenie zostało atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin PTP w 1998 roku jako tzw. szkolenie całościowe, spełniające kryteria programowe i godzinowe przewidziane dla kursów przygotowujących do certyfikatu psychoterapeuty w zakresie teorii, doświadczeń własnych i umiejętności praktycznych.

Kierownik szkolenia: prof. dr hab. Barbara Józefik
Konsultacja merytoryczna programu szkolenia: prof. dr hab. Jacek Bomba
W opracowaniu programu szkolenia uczestniczyła prof. dr hab. Maria Orwid i dr Piotr Drozdowski

Zespół Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ

 • prof. dr hab. Jacek Bomba

  prof. dr hab. Jacek Bomba

  Specjalista psychiatria, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ CM). Konsultant Wojewódzki ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Zainteresowania badawcze: psychopatologia dorastania i depresja młodzieńcza. Autor publikacji naukowych dotyczących psychopatologii dorastania, depresji młodzieńczej, psychoterapii, podejścia integracyjnego w psychiatrii, rozwoju seksualnego, etyki i praw człowieka w psychiatrii. M.in. autor i współautor książek „Rozwój a zdrowie psychiczne” w Domowym Poradniku Medycznym PZWL pod red Kazmierza Janickiego, z Dorotą Terakowską: „Być Rodziną”, WL, z Katarzyną Janowską: „Kim jesteśmy, czyli o seksie”, WL, tłumacz książki Kennetha Clarka „Akt. Studium idealnej formy” na język polski. Współzałożyciel i prezes Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków, członek Rady Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, były prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, były przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Współzałożyciel Polsko – Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego i jego aktualny przewodniczący. Prowadzi dydaktykę przed i podyplomową z psychiatrii i psychoterapii. Współautor, razem z mgr Kazimierzem Bierzyńskiem, szkolenia dla przyszłych superwizorów psychoterapii, połączonego z oceną ich kompetencji.

 • dr hab. n. med. Barbara Józefik

  prof. dr hab. Barbara Józefik

  Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana psychoterapeutka  European Association for Psychotherapy. Profesor w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, UJ CM, kieruje pracą Pracowni Psychologii i Psychoterapii  Systemowej CM UJ i Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2008-2011 profesor nadzwyczajny w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zainteresowania badawcze: psychoterapia i terapia rodzin, problematyka zaburzeń odżywiania, kulturowe i rodzinne konteksty konstruowania tożsamości indywidualnej i narodowej, problematyka gender. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji, w tym prac monograficznych: Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej, Kultura, ciało, nie(jedzenie). Członkini międzynarodowych towarzystw. m.in. American Family Therapy Academy i European Family Therapy Association, organizatorka wielu konferencji naukowych, współzałożycielka Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP i  jej była przewodnicząca, członkini Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, była przewodnicząca Rady Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid, założycielka Fundacji KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii w tym Terapii Rodzin. Kierowniczka szkolenia specjalistycznego w zakresie systemowej terapii rodzin oraz podstawowych umiejętności terapeutycznych dla lekarzy, psychologów, pedagogów, asystentów społecznych. Współautorka programu i kierowniczka szkolenia całościowego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty prowadzonego w latach 1999 – 2019 ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków oraz od 2018 roku w ramach Fundacji KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i badawczej.

   

 • mgr Wanda Szaszkiewicz

  mgr Wanda Szaszkiewicz

  Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Kieruje Centrum Psychoterapii s.c. w Krakowie. Zainteresowania zawodowe: psychoterapia, terapia rodzin, osoba psychoterapeuty, problematyka przemocy fizycznej i seksualnej. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii, psychoterapii, problematyki przemocy i wykorzystania seksualnego, między innymi w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, superwizje indywidualne i grupowe oraz zajęcia dydaktyczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SP PTP „Psychoterapia”. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i dydaktycznej.

 • mgr Małgorzata Wolska

  mgr Małgorzata Wolska

  Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz  certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Pracuje w Zespole Leczenia Środowiskowego – Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Redaktorka kwartalnika „Psychoterapia” wydawanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP. Zainteresowania: psychoterapia, terapia rodzin i małżeństw, psychoterapia indywidualna młodzieży, problematyka zaburzeń odżywiania się. Autorka oraz współautorka publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin i małżeństw oraz leczenia zaburzeń odżywiania się. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię rodzin i par w gabinecie prywatnym. Koordynuje szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Prowadzi zajęcia teoretyczne z psychoterapii i superwizje. Były skarbnik w Zarządzie Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP i współorganizatorka wielu konferencji naukowych. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i dydaktycznej.

 • mgr Roma Ulasińska

  mgr Roma Ulasińska

  Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Pracowała wiele lat w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w stacjonarnym oddziale młodzieżowym, a następnie w Ambulatorium Terapii Rodzin. Aktualnie prowadzi psychoterapię w Ośrodku Zdrowia Psychicznego „Pro Psyche” w Krakowie oraz gabinecie prywatnym.  Prowadzi zajęcia na kursach psychoterapii, w tym  terapii rodzin. W swoim doświadczeniu zawodowym ma pracę w szkole jako psycholog-konsultant oraz jako trener, konsultant zarządzania i oceny potencjału wyższej kadry kierowniczej. Członkini Zarządu Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid. Członkini krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest autorką i współautorką publikacji oraz wystąpień konferencyjnych. Zainteresowania zawodowe: terapia rodzin i małżeństw, psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych, problematyka zaburzeń odżywiania się, rodzin z dzieckiem niebiologicznym i zaburzeń więzi.

 • mgr Ryszard Izdebski

  mgr Ryszard Izdebski

  Psycholog kliniczny. Pedagog. Psychoterapeuta, terapeuta rodzin i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Przewodniczący Rady Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „DOM TERAPII”. Laureat pierwszej edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym. Laureat nagrody PTP im. Stefana Ledera za prace badawcze i projekty z dziedziny psychoterapii. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych, terapii rodzin, w tym rodzin wieloproblemowych i rodzin z przemocą, a także prowadzeniu zajęć dydaktycznych, prowadzeniu grup Balinta oraz warsztatów i treningów. Posiada rekomendacje do szkolenia psychologów, pedagogów i nauczycieli wydane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Odbył staże i szkolenia w licznych placówkach polskich i zagranicznych. Autor wielu publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

 • dr n. med. Bartosz Treger

  dr n. med. Bartosz Treger

  Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor-aplikant, specjalista terapii środowiskowej. Przez wiele lat pracował w Zespole Leczenia Domowego Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia psychoterapii psychodynamicznej oraz systemowej w paradygmacie medycznym w pracy z pacjentami dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą. Autor artykułów z zakresu psychoterapii i psychiatrii, prac naukowych, referatów oraz wystąpień wygłoszonych na konferencjach naukowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Prowadzi szkolenia przed- i podyplomowe z zakresu psychiatrii, psychoterapii oraz pracy z pacjentem dziecięco-młodzieżowym.

 • mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

  mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

  Pedagog, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP. Długoletni pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Superwizuje Oddziały Dzienne Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Dorosłych, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, pracowników MOPS, Rodzinny Dom Dziecka. Prowadzi terapię indywidualną, par oraz rodzinną. Jest Przewodniczącą Rady Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid oraz wchodzi w skład Rady Programowej Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”.

 • dr n. med. Krzysztof Szwajca

  dr n. med. Krzysztof Szwajca

  Specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Pracownik naukowy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, kieruje Zespołem Leczenia Domowego Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przewodniczący Zarządu Fundacji „Dom Terapii”. Superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych, w sumie prowadzi kilkanaście grup superwizyjnych oraz superwizje indywidualne. Wiele lat kierował Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, wcześniej współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Jest autorem i współautorem około 50 publikacji naukowych i ponad 200 wystąpień zjazdowych. Nauczyciel akademicki zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, pracy z traumą. Laureat nagrody im. W. Moczulskiego PTP „za wybitne walory rozprawy doktorskiej”. Uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego przez nią zespołu specjalizującego się w pracy z odległymi następstwami traumy wojennej i z problematyką międzygeneracyjnego przekazu traumy.

 • dr n. med. Maciej Pilecki

  dr hab. n. med. Maciej Pilecki

  Lekarz,  specjalista psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, po szkoleniu systemowym (pod kierownictwem prof. B. Józefik) oraz całościowym psychodynamicznym (pod kierownictwem dr P. Drozdowskiego), psychoterapeuta European Association for Psychotherapy, Lider Grup Balinta Międzynarodowego Towarzystwa Balintowskiego. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży. Kierownictwo Oddziału i Kliniki objął po dwuletnim pobycie w Kanadzie, gdzie pełnił funkcję adiunkta (assistant professor) i szefa zespołu leczenia zaburzeń odżywiania Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Queens University i Szpitalu Uniwersyteckim w Kingston oraz konsultanta Ośrodka Socjoterapii „Open Doors” w Smiths Falls. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania. Doświadczony wykładowca i nauczyciel psychiatrii i psychoterapii.

 • mgr Monika Janczura

  Specjalistka psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, ukończyła całościowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia psychoterapii, pracuje jako psychoterapeutka rodzinna i indywidualna w Zespole Leczenia Środowiskowego – Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz innych grup zawodowych z zakresu pomocy psychologicznej, zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji, komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Uczestniczyła jako psycholog w obozach terapeutycznych dla rodzin z problemem alkoholowym, prowadziła grupy terapeutyczne dla DDA. Organizowała zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Autorka Kursu: Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży.

 • mgr Małgorzata Ławniczek

  Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka-aplikantka Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana specjalistka i terapeutka środowiskowa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W ramach specjalizacji z Psychologii Klinicznej ukończyła moduł Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży. Od 2006 roku pracuje w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Zespole Hospitalizacji Domowej, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz psychoterapię rodzinną.  Jako wykładowca współpracuje z Instytutem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W ramach praktyki prywatnej przyjmuje również osoby dorosłe. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i dydaktycznej. Od roku 2002 członek Koła Krakowskiego Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej, gdzie szkoli się w ramach comiesięcznych seminariów i superwizji.

 • mgr Magdalena Pozarzycka

  Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizorka aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży  oraz gabinecie prywatnym, z pacjentami dorosłymi i nastolatkami, parami i rodzinami. Jest nauczycielem psychoterapii w ramach kursów Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im J.J. Haubenstocków, Fundacji Kontekst na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W latach 2016-2019 członkini Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Pracuje w podejściu psychodynamicznym z uwzględnieniem teorii systemowych.

 • dr Dorota Solecka

  Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, doktor nauk medycznych. Certyfikowany terapeuta i specjalista Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji z Psychologii Klinicznej z ramienia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od kilkunastu lat psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zainteresowania zawodowe: psychoterapia dzieci i młodzieży, psychologia kliniczna dziecka, terapia rodzin, zaburzenia odżywiania się. Autor i wykonawca zajęć dydaktycznych z psychologii klinicznej i psychoterapii między innymi w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Recenzent kwartalnika SP PTP Psychoterapia. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ramach całościowych kursów psychoterapeutycznych oraz w obszarze psychoedukacji dzieci i młodzieży z ramienia Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

 • mgr Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz

  Psycholog, absolwentka pięcioletniego całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, pod naukowym kierownictwem prof. dr hab. Bogdana de Barbaro. Ukończyła szkolenia organizowane przez Anna Freud Centre: Obserwacja Wczesnej Relacji Rodzic-Dziecko oraz Terapia Wielorodzinna. Asystentka w Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, prowadzi zajęcia na Wydziale Lekarskim. W Oddziale klinicznym Dorosłych, dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteciego w Krakowie pracuje na stanowisku psychologa i psychoterapeuty, prowadząc diagnozę psychologiczną, terapię indywidualną i grupową oraz psychoterapię rodzinną. Autorka artykułów z zakresu psychoterapii, referatów oraz wystąpień wygłoszonych na konferencjach naukowych. Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychoterapii, terapii wielorodzinnej oraz pracy z pacjentem dziecięco-młodzieżowym. W roku 2019 kończy specjalizację z psychologii klinicznej, z podspecjalizacją dotyczącą psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

 • dr Karolina Dejko-Wańczyk

  Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka kierunku Psychologia Ogólna na  Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu  Jagiellońskiego Collegium Medicum. Ukończyła całościowe szkolenie organizowane przez Katedrę Psychoterapii UJ CM przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalistka w zakresie mentalizacji w obszarze badań naukowych oraz praktyki klinicznej, autorka prac naukowych i wystąpień konferencyjnych. Posiada certyfikat uprawniający do badania mentalizacji wydany przez Centrum Anny Freud w Londynie. Uczestniczyła w kursie MBT (ang. Mentalization-Based Treatment) w Heidelbergu przygotowującym do prowadzenia psychoterapii w oparciu o koncepcję mentalizacji.  Pracuje w  Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Zespół Oddziału Psychiatrii Psychodynamicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 • lek. Adam Curyło

  psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowany psychoterapeuta European Association for Psychotherapy. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kierownik kursu całościowego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP w podejściu psychodynamicznym. Autor publikacji dotyczących problematyk nerwic i zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania. Prowadzi szkolenia przed i podyplomowe z zakresu psychiatrii dorosłych i psychoterapii.

 • mgr Teresa Żuchowicz

  Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Autorka publikacji dotyczących problematyk nerwic i zaburzeń osobowości. Prowadzi szkolenia  z zakresu psychiatrii dorosłych, psychoterapii, zaburzeń osobowości, między innymi w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im J.J. Haubenstocków. Posiada wieloletnie doświadczanie w pracy psychoterapeutycznej i superwizyjnej.

 • mgr Agata Michalec

  Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowana psychoterapeutka PTP i superwizorka-aplikantka. Pracuje w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami odżywiania w podejściu psychodynamicznym.

Osoby współpracujące

 • mgr Magdalana Sariusz-Skąpska

  Psycholog, absolwentka Instytutu Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ.  Superwizorka–dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, certyfikowana psychoterapeutka Poznawczo-Behawioralna Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), akredytowana terapeutka The British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP) w Wielkiej Brytanii, posiada certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Długoletni pracownik Oddziału Leczenia Depresji Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie, współtwórca i superwizor Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnej MENSANA w Krakowie. Zainteresowania: terapia zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych (fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk napadowy, lęk uogólniony), praca z traumą i specjalistyczna terapia zespołu stresu pourazowego, zaburzenia osobowości.

 • mgr Zofia Pierzchała

  Psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy, EAGT – European Association for Gestalt Therapy, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz ITG-PSPP – Instytutu Terapii Gestalt – krakowskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, superwizorka psychoterapii i treningu psychologicznego PTP, ITG-PSPP, trenerka  treningu psychologicznego (PTP, ITG-PSPP). Współtworzyła Instytut Terapii Gestalt (1989-2001), a następnie w 2001 r. utworzyła Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, którego jest dyrektorem. Od wielu lat prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, jest nauczycielem zawodu i superwizorem treningu psychologicznego i psychoterapii.

 • dr hab. n. med. Mariusz Furgał

  Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Terapii Rodzin i Psychosomatyki. Zainteresowania zawodowe: psychoterapia indywidualna i rodzinna, badania nad rodzinnymi uwarunkowaniami zaburzeń psychosomatycznych. Autor programów badawczych i wielu publikacji z tego obszaru. Były przewodniczący Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Prowadzi dydaktykę przeddyplomową z psychiatrii, szkolenia z zakresu psychoterapii na całościowych podyplomowych szkoleniach atestowanych przez SNP PTP i SNTR PTP oraz kursy dla lekarzy rodzinnych.

 • mgr Kazimierz Bierzyński

  Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez wiele lat wykładowca w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny „Psychoterapii”, członek Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego PTP, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Psychoterapia”. Od wielu lat członek Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii, a także przez jedną kadencję przewodniczący SNP PTP. Autor i współautor publikacji dotyczących problematyki psychoterapii i badań nad procesem psychoterapii. Jego zainteresowania to dialog psychoterapeutyczny, psychoterapia dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości. Prowadzi szkolenia z zakresu psychoterapii na całościowych podyplomowych szkoleniach atestowanych przez SNP PTP i SNTR PTP, superwizje indywidualne, grupowe oraz szkolenia w zakresie superwizji, a także zajęcia w CMKP UJ dla specjalizujących się z psychiatrii i psychologii klinicznej. Współautor, razem z Prof. dr hab. med. Jackiem Bombą, szkolenia dla przyszłych superwizorów psychoterapii, połączonego z oceną ich kompetencji. Współzałożyciel Psychodrama Institut fur Europa, pierwszy przewodniczący Polskiej Grupy Roboczej Psychodrama, z której powstał Polski Instytut Psychodramy. Współzałożyciel Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego i członek Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.

 • mgr Justyna Nęcka

  Psycholożka kliniczna z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i psychoterapeutycznym, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, analityczka grupowa, superwizorka psychoterapii i szkoleniowa analityczka grupowa Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, w prywatnej praktyce psychoterapeutycznej oraz szkołach psychoterapii.

 • mgr Edyta Trzos-Słomka

  Psycholożka, psychoterapeutka z 18-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej, analityczka grupowa. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie.

 • dr hab. n. społ. Grzegorz Iniewicz

  Psycholog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor, w trakcie specjalizacji z seksuologii. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Współpracownik Uniwersytetu SWPS. Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGB. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Jak przeżyć z teściami?”, autor monografii: „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”. Były sekretarz i członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 • dr n. med. Grzegorz Mączka

  Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, dydaktyk. W trakcie kursu Superwizor-Dydaktyk PTTPB. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas wieloletniej pracy w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (starszy asystent) oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Współzałożyciel Centrum Dobrej Terapii w Krakowie. Autor publikacji specjalistycznych w języku polskim i angielskim, recenzji oraz wystąpień na konferencjach naukowych.