Nabór na XX edycję szkolenia całościowego z psychoterapii

Miło nam poinformować, że uruchamiamy zapisy na kolejną edycję całościowego, pięcioletniego kursu psychoterapii „Szkolenie całościowe systemowo-psychodynamiczne. Podejście zintegrowane”. Z ramowym planem całego szkolenia można zapoznać się na podstronie „ramowy program”, a poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram pierwszego roku szkolenia, daty zjazdów mogą jeszcze ulec drobnej zmianie. 

Kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty przeznaczony jest głównie dla lekarzy psychiatrów, ale też lekarzy rodzinnych, psychologów, pedagogów dysponujących podstawowym doświadczeniem klinicznym.

Kandydaci powinni mieć minimum ROCZNE doświadczenie pracy z pacjentami.

Kurs posiada atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, co wiąże się z koniecznością zapisania do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Uczestnicy naszego szkolenia zobowiązani są do zapisania się do wybranej sekcji w trakcie pierwszego roku.

Harmonogram zajęć I roku:

22.02 –  23.02.2025 – Integracja. Wykład wprowadzający – Podejścia psychoterapeutyczne, relacja terapeutyczna. Koncepcja przywiązania. Systemowe rozumienie rodziny.

22.03 – 23.03.2025 – Ewolucja systemowego myślenia. Podejście transgeneracyjne. Koncepcja Bowena. Wprowadzenie do genogramu. Cykl życia rodzinnego. Mity rodzinne.

12.04 – 13.04.2025 – Podejście transgeneracyjne. Koncepcje Boszormenyi-Nagy. Koncepcja nieukończonej żałoby Paula. Lojalności i obligacje rodzinne. Rodzina z problematyką nieukończonej żałoby – kazuistyka. Tworzenie hipotez na podstawie genogramu.

17.05 – 18.05.2025 – Struktura rodziny, podstawowe pojęcia. Zasady konceptualizacji problemu w terapii strukturalnej, zasady, techniki, rola terapeuty – wykład. Kazuistyka. Ćwiczenie pierwszego wywiadu z rodziną.

14.06 – 15.06.2025 – Komunikacja w rodzinie. Komunikacja dysfunkcjonalna. Podejście strategiczne w terapii rodzin. Zasady konceptualizacji problemu w terapii strategicznej. Techniki terapii strategicznej. Ćwiczenia.

20.09 – 21.09.2025 – Szkoła Mediolańska. Technika pytań cyrkularnych. Ćwiczenie techniki pytań cyrkularnych. Symulowana sesja.

25.10 – 26.10.2025 – Budowanie przymierza w terapii rodzin. Symulowana terapia, tworzenie hipotez  – ćwiczenia.

22.11 – 23.11.2025 – Podejście narracyjne. Team reflektujący. 

13.12 – 14.12.2025 – Koncepcja mentalizacji. Mentalizowanie w procesie psychoterapii. Ćwiczenia.

24.01 – 25.01.2026 – Specyfika terapii rodzin z małymi dziećmi

Wysokość opłat (każdy rok płatny w dwóch równych ratach):

I rok  – 7 000 zł brutto 
II rok – 7 000 zł brutto 
III rok – 7 000 zł brutto
IV rok – 10 000 zł brutto
V rok  – 10 000 zł brutto 

Zmiana ceny może nastąpić w sytuacji wysokiej inflacji (powyżej 10% r/r).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

Zastrzegamy prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.