Skip to content

Nagroda im. profesor Marii Orwid

Jednym z celów statutowych Fundacji KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin jest wspieranie badań naukowych z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i medycznych ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii. Jednym ze sposobów realizowania tego celu była decyzja Zarządu Fundacji o ustanowieniu w 2021 roku Nagrody im. Profesor Marii Orwid przyznawanej autorom publikacji na temat psychoterapii o wybitnych walorach naukowych, edukacyjnych lub merytorycznych. Nagroda jest przyznawana raz na dwa lata w każdym nieparzystym roku kalendarzowym. Każdorazowo nagrodę przyznaje powołana przez Zarząd Fundacji Kapituła składająca się z osób będących autorytetami w dziedzinie psychoterapii.

Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin