Skip to content

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Zespół psychoterapeutów współpracujących z Fundacją KONTEKST uczestniczy w regularnych superwizjach grupowych prowadzonych przez prof. dr. hab. n. med. Bogdana de Barbaro – psychiatrę, psychoterapeutę, psychoterapeutę rodzinnego, superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Informacje o dostępności terminów, cenach i zapisach psychoterapeuci udzielają samodzielnie. Prosimy o kontakt bezpośredni z wybranym psychoterapeutą.

Fundacja Kontekst

mgr Dorota Błaż

Jestem psychoterapeutką i certyfikowaną terapeutką środowiskową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam całościowe 4- letnie szkolenie w dziedzinie Psychoterapii Psychodynamicznej, organizowane przy Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Od ponad dwudziestu lat jestem zawodowo związana z Kliniką Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Uczestniczyłam w miejskich projektach profilaktyki zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży, rodziców i nauczycieli, a także w projektach dotyczących tematyki profilaktyki i wczesnej interwencji w depresji u osób dorosłych. Ponadto odbywałam staże w oddziałach psychiatrii dorosłych w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego i oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii SU.
Prowadzę szkolenia, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne. Uczestniczę w konferencjach i szkoleniach stale poszerzając swoją wiedzę i doświadczenie.
Pracuję z młodzieżą i dorosłymi z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami psychicznymi, w kryzysie. Prowadzę terapię w nurcie psychodynamicznym, regularnie poddając swoją pracę superwizji.

tel. 788 170 502
Anna Bogusz-Corkill

mgr Anna Bogusz-Corkill

Jestem psycholożką i psychoterapeutką specjalizującą się w terapii młodzieży i młodych dorosłych. Ukończyłam Całościowe Szkolenie Podyplomowe Przygotowujące do Uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem certyfikowaną specjalistką terapii środowiskowej  (nr cert. 072/2011), członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Stowarzyszenia Pedagogów i Terapeutów. Ukończyłam także kursy z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz pedagogiki leczniczej.

Na co dzień pracuję w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii  Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Wieliczce na stanowisku psychologa, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową, spotkania z rodzinami pacjentów i diagnozę psychologiczną. Pracuję również w szkole przyklinicznej na stanowisku wychowawcy.

W praktyce terapeutycznej  skupiam się głównie na pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi  prezentującymi szerokie spektrum trudności emocjonalnych i zaburzeń psychicznych, tj. zaburzenia zachowania, depresyjne, lękowe, odżywiania, problemy osobowościowe, kryzysy rozwojowe i rodzinne. Pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym i systemowym. W sposób ciągły poszerza swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych, a swoją pracę poddaję ciągłej superwizji.

Prowadzę także szkolenia, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne m.in. dla kadry pedagogicznej w szkołach.

tel. 601 054 606
mail: aniacorkill@gmail.com 
Monika Janczura

mgr Monika Janczura

Psycholożka, specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej (podspecjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży), specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii „Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne: Podejście Zintegrowane” atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowany przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J. J. Haubenstocków. Pracuje jako psychoterapeutka nastolatków i rodzin w Ambulatorium Terapii Rodzin przy Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej, zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Autorka kursu: „Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży”. W ramach praktyki prywatnej prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, a także psychoterapię rodzin i par.
tel. 606 645 534
Fundacja Kontekst

dr n. med. Grzegorz Mączka

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas wieloletniej pracy jako asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Badawczo jestem zainteresowany zaburzeniami afektywnymi. Jestem autorem publikacji specjalistycznych w języku polskim i angielskim, recenzji oraz wystąpień konferencyjnych. Obecnie zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, superwizją oraz dydaktyką dla psychoterapeutów.

email: maczka.grzegorz@gmail.com – Obecnie do odwołania nie przyjmuje nowych osób do kontaktu terapeutycznego

M. Miluk

mgr Mariola Miluk

Jestem psychologiem, absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie.
Aktualnie jestem w trakcie 4 -letniego szkolenia uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Ukończyłam wiele kursów m.in. Rational Behaviour Therapy (RTZ), TUS.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas stażu na Oddziale Leczenia Psychoz ( oddział “C”) oraz na Oddziale Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a także na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Pracowałam na Oddziale Dziennym Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Skawinie.
W pracy psychoterapeutycznej pomagam osobom chcącym poprawić jakość swojego życia oraz osobom przychodzącym kryzys, wypalenie zawodowe, mającym trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia lękowe, obsesyjno – kompulsywne, zaburzenia osobowosci. Pomagam wypracować rozwiązania problemów aby uzyskać poprawę funkcjonowania w szczególności poprzez modyfikacje dysfunkcjonalnych myśli, pracę z przekonaniami, a także rozwinięcie umiejętności regulacji emocji. Swoja pracę poddaje regularnej superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach, wykładach.
email: mariolamiluk@gmail.com
Fundacja Kontekst

dr n. med. Swetłana Mróz

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii „Szkolenie systemowo-psychodynamiczne podejście zintegrowane” atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowane przez Fundację KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin oraz szkolenie „DBT Comprehensive” prowadzone przez współtwórcę metody prof. Alana Fruzzettiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na co dzień pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin przy Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie prowadzi psychoterapię rodzin oraz psychoterapię indywidualną młodzieży i młodych dorosłych. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz z pacjentami z chorobami somatycznymi. Pracuje także na stanowisku adiunkta na Wydziale Lekarskim i Nauce o Zdrowiu oraz na Wydziale Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. W ramach praktyki prywatnej prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, psychoterapię rodzin i par. Swoją wiedzę stale poszerza uczestnicząc w seminariach, szkoleniach i konferencjach. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji oraz uczestniczy w regularnych spotkaniach zespołu konsultacyjnego zgodnie z zasadami pracy według DBT.
tel: 515 124 548
bogusława-piasecka

dr n. społ. Bogusława Piasecka

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, psychoterapię par i rodzin. Pracuje w zespole Ambulatorium Terapii Rodzin przy Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Jest wieloletnią nauczycielką psychoterapii oraz autorką publikacji z dziedziny psychoterapii. Pracuje w podejściu systemowym z uwzględnieniem teorii psychodynamicznych.
email: piasecka.boguslawa@gmail.com
Aneta

mgr Aneta Smolińska-Kot

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, terapeuta DBT, terapeuta EMDR, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej SWPS, a także całościowe szkolenie DBT (DBT Practitioner Certificate) oraz szkolenie EMDR (LEVEL I i II). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych. Od 2018 r. zaangażowana w pracę na rzecz  Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej, początkowo jako członek Komisji Rewizyjnej, a od 10.2019 r. jako członek Zarządu; należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa EMDR.  Doświadczenie zdobywała podczas staży na oddziałach psychiatrycznych, pracy w ŚCZP oraz w praktyce prywatnej. Od kilku lat szkoli się i pracuje w obszarze tzw. „trzeciej fali” CBT (ACT, DBT). W ramach praktyki DBT uczestniczy w spotkaniach zespołu konsultacyjnego, prowadzi zespoły samokształceniowe oraz treningi Family Connections. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
email: kontakt@pro-balance.com.pl
tel: 576 671 982
Fundacja Kontekst

mgr Emilia Sygulska

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i BehawioralnejUkończyła szkolenie DBT Comprehensive i jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach na oddziałach psychiatrycznych, w pracy w Krakowskim Ośrodku Terapii oraz w ramach prywatnej praktyki. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji, uczestniczy w spotkaniach zespołu konsultacyjnego zgodnie z zasadami pracy według DBT.
tel: 605 297 393
KT1

mgr Katarzyna Tomasiewicz

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2011 rok). Obroniła pracę dyplomową na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymując tytuł arteterapeuty. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin” organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zdobywała podczas licznych staży jak i swojej codziennej pracy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, z którym jest związana od 2007 roku. W latach 2007-2010 zajmowała się osobami dorosłymi, u których zdiagnozowano nowotwory układu krwiotwórczego na Oddziale Klinicznym Hematologii, a od 2011 roku pracuje w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W Oddziale pracuje na stanowisku psychologa i psychoterapeuty prowadząc diagnozę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i psychoterapię rodzinną. Poza pracą kliniczną od kilku lat pozostaje asystentem w Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży UJ CM, którą kieruje prof. Barbara Józefik. Jej zainteresowania badawcze dotyczą relacji wewnątrzrodzinnych u członków terapii wielorodzinnej oraz relacji rodzic-opiekun w kontekście teorii przywiązania – obserwacja małego dziecka. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące psychologii i zaburzeń odżywiania na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego.

mgr Anna Wojciechowska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (psychologia, Wydział Filozoficzny). Ukończyła całościowe szkolenie systemowo – psychodynamiczne Fundacji Kontekst w Krakowie oraz całościowe szkolenie z zakresu terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) zorganizowane przez Akademię Motywacji i Edukacji (AMiE) w Warszawie. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej (PTDBT). 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce oraz Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Suchej Beskidzkiej. 

Poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach doskonalących z zakresu terapii akceptacji i zaangażowania (ACT),  terapii schematów oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (Poza Schematami). 

Angażuje się w realizację Programu Family Connections. 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz regularnie uczestniczy w spotkaniach zespołu konsultacyjnego, zgodnie z zasadami pracy w ramach DBT.

tel: 727 006 306 (kontakt przez SMS)

Fundacja Kontekst

mgr Gabriela Zajdel

Psycholożka, interwentka kryzysowa, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna  oraz psychoterapeutka DBT. Ukończyła szkolenie DBT Comprehensive prowadzone przez współtwórcę metody prof. Alana Fruzzettiego. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Doświadczenie zdobywała podczas staży na oddziałach psychiatrycznych, pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz w praktyce prywatnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji oraz uczestniczy w regularnych spotkaniach zespołu konsultacyjnego zgodnie z zasadami pracy według DBT.
 
Obecnie do odwołania nie przyjmuje nowych osób do kontaktu terapeutycznego.
Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin