Skip to content

SUPERWIZJA

Superwizja jest formą wsparcia i rozwoju merytorycznego profesjonalistów zajmujących się zawodowo psychoterapią. Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w pracy terapeutycznej mogącym leżeć zarówno po stronie terapeuty jak i pacjenta.

W superwizji grupowej wykorzystywane są kompetencje superwizora oraz kompetencje i doświadczenie pozostałych członków grupy. Prezentowanie własnych pytań i problemów, obserwacja i poddawanie refleksji pracy swojej oraz innych osób jest sposobem uczenia się i doskonalenia zawodowego. Jest także okazją pozyskiwania wsparcia w trudnościach doświadczanych w pracy terapeutycznej.

Fundacja organizuje superwizje grupowe, natomiast w sprawie indywidualnego procesu superwizyjnego zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z polecanymi poniżej superwizorami.

dr n. med. Maciej Pilecki
dr hab. n. med. Maciej Pilecki

specjalista psychiatra dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi superwizję bazując na podejściu zintegrowanym: psychodynamiczno-systemowym. Prowadzi superwizję indywidualną oraz grupową.

email: mwpilecki@gmail.com

barbara-józefik
prof. dr hab. n. społ. Barbara Józefik

specjalistka psycholożka kliniczna, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz psychoterapeutka  European Association for Psychotherapy. Profesor w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, kieruje pracą Pracowni Psychologii i Psychoterapii  Systemowej CM UJ i Ambulatorium Terapii Rodzin Zespołu Leczenia Środowiskowego dla Dzieci i Młodzieży przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pracuje w podejściu systemowym integrującym teorię przywiązania i mentalizacji.

email: bjozefik@fundacjakontekst.pl

grzegorz-iniewicz
dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

Psycholog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Poradni Seksuologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

email: mziniewi@cyf-kr.edu.pl

dr Szymon Chrząstowski

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwo Psychologicznego, ukończył szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej i narracyjnej w Krakowie i w Wielkiej Brytanii (między innymi w Tavistock Clinic). Jest kierownikiem Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, starszym wykładowcą Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Pracowni Psychologii Zaburzeń Rodziny oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Jest autorem kilkudziesięciu naukowych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Jego badania poświęcone są kształtowaniu się bliskości w rodzinach osób z zaburzeniami psychicznymi.

grzegorz-mączka
dr n. med. Grzegorz Mączka

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas wieloletniej pracy jako asystent w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Badawczo zainteresowany zaburzeniami afektywnymi. Autor publikacji specjalistycznych w języku polskim i angielskim, recenzji oraz wystąpień konferencyjnych. Obecnie zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, superwizją oraz dydaktyką dla psychoterapeutów.

email: maczka.grzegorz@gmail.com

mgr Danuta Łopalewska

Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka, superwizorka SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej pacjentów po kryzysach psychotycznych. Prowadzi terapię par i rodzin. W ramach swojej praktyki superwizyjnej integruje podejście psychodynamiczne i systemowe. Prowadzi superwizję indywidualną oraz grupową (także dla zespołów leczących w szpitalach psychiatrycznych).

email: danuta.lopalewska@wp.pl
tel. +48602520976

ewa-strycharczyk-kaleta
mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

Psycholożka, psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego od wielu lat prowadząca zajęcia na kursach dla psychoterapeutów. Prowadzi superwizje indywidualne i grupowe w podejściu psychodynamicznym, posiada doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi i młodzieżą.

email: ewaroza@poczta.fm
tel. +48505598070

magdalena-pozarzycka
mgr Magdalena Pozarzycka

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizorka aplikantka PTP. Pracuje w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku i własnym gabinecie z pacjentami dorosłymi, nastolatkami, parami i rodzinami. W ubiegłych latach pracowała w zespole Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest wieloletnią nauczycielką psychoterapii w ramach kursów całościowych do certyfikatu Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, Fundacji KONTEKST oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Pracuje w podejściu psychodynamicznym z uwzględnieniem teorii systemowych.

email: magdapoza@poczta.fm
tel. +48602252629

mgr Małgorzata Ławniczek

Specjalistka psycholożka kliniczna, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka aplikantka SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana specjalistka i terapeutka środowiskowa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W ramach specjalizacji z psychologii klinicznej ukończyła moduł psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Aktywna członkini Stowarzyszenia Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej. Prowadzi superwizje indywidualne i grupowe w podejściu psychodynamicznym i psychoanalitycznym, z uwzględnieniem kontekstu systemowego. Posiada doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz z ich rodzinami, jak również z pacjentami dorosłymi.

email: lawniczek.m@gmail.com
tel. +48604114454 

A. Michalec
mgr Agata Michalec

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Sekcji Naukowej Polskiego Towarzysta Psychiatrycznego oraz Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Roma Ulasińska
mgr Roma Ulasińska

Specjalistka psycholożka kliniczna, psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi superwizję w podejściu systemowym – indywidualną lub grupową. 

email: roma.ulasinska@gmail.com

Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin