Skip to content

Psychoterapia indywidualna dzieci

Zespół psychoterapeutów współpracujących z Fundacją KONTEKST uczestniczy w regularnych superwizjach grupowych prowadzonych przez prof. dr. hab. n. med. Bogdana de Barbaro – psychiatrę, psychoterapeutę, psychoterapeutę rodzinnego, superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Informacje o dostępności terminów, cenach i zapisach psychoterapeuci udzielają samodzielnie. Prosimy o kontakt bezpośredni z wybranym psychoterapeutą.

Fundacja Kontekst

mgr Joanna Bielecka

Psycholożka, specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. W pracy wykorzystuje podejście systemowe oraz psychodynamiczne. Specjalizuje się w pracy z rodzinami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na co dzień kieruje zespołem psychologów Poradni Zdrowia Psychicznego w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii „Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne: Podejście Zintegrowane” atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowany przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J. J. Haubenstocków. Odbyła staże w Ambulatorium Terapii Rodzin, Zakładzie Terapii Rodzin, Oddziale Terapii Nerwic i Oddziale Stacjonarnym dla Młodzieży przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Była uczestniczką seminariów teoretycznych na temat myśli Melanie Klein, Donalda Winnicota, Wilfreda Biona i Antonio Maria Ferro prowadzonych przez dr. Bartosza Puka. Razem z dr Agnieszką Lelek prowadzi terapię wielorodzinną. Jest aktywnym członkiem grupy seminaryjno-superwizyjnej na temat terapii rodzin z małymi dziećmi prowadzonej przez prof. Arlene Vetere.
tel. 501 355 612
Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin