Skip to content

Gabinety Psychoterapii

Zespół terapeutów współpracujących z Fundacją KONTEKST uczestniczy w regularnych superwizjach grupowych prowadzonych przez prof. dr. hab. n. med. Bogdana de Barbaro – psychiatrę, psychoterapeutę, terapeutę rodzinnego, superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Informacje o dostępności terminów i zapisy terapeuci prowadzą samodzielnie. Prosimy o kontakt bezpośredni, numery telefonów lub adresy email podane są pod opisami. 

Anna Bogusz-Corkill
mgr Anna Bogusz-Corkill

Jestem psycholożką i psychoterapeutką specjalizującą się w terapii młodzieży i młodych dorosłych. Ukończyłam Całościowe Szkolenie Podyplomowe Przygotowujące do Uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem certyfikowaną specjalistką terapii środowiskowej  (nr cert. 072/2011), członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Stowarzyszenia Pedagogów i Terapeutów. Ukończyłam także kursy z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz pedagogiki leczniczej.

Na co dzień pracuję w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii  Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Wieliczce na stanowisku psychologa, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową, spotkania z rodzinami pacjentów i diagnozę psychologiczną. Pracuję również w szkole przyklinicznej na stanowisku wychowawcy.

W praktyce terapeutycznej  skupiam się głównie na pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi  prezentującymi szerokie spektrum trudności emocjonalnych i zaburzeń psychicznych, tj. zaburzenia zachowania, depresyjne, lękowe, odżywiania, problemy osobowościowe, kryzysy rozwojowe i rodzinne. Pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym i systemowym. W sposób ciągły poszerza swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych, a swoją pracę poddaję ciągłej superwizji.

Prowadzę także szkolenia, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne m.in. dla kadry pedagogicznej w szkołach.

tel. +48601054606
mail: aniacorkill@gmail.com 

Fundacja Kontekst
mgr Dorota Błaż
Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, certyfikowana terapeutka środowiskowa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii „Psychoterapia Psychodynamiczna” atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od ponad dwudziestu lat jest zawodowo związana z Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Uczestniczyła w miejskich projektach profilaktyki zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży, rodziców i nauczycieli, a także w projektach dotyczących tematyki profilaktyki i wczesnej interwencji w depresji u osób dorosłych. Ponadto odbywała staże w oddziałach psychiatrii dorosłych w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie i w Oddziale Stacjonarnym dla Młodzieży przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne. Uczestniczy w konferencjach i szkoleniach stale poszerzając swoją wiedzę i doświadczenie. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami psychicznymi oraz w kryzysie. Prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym, regularnie poddając swoją pracę superwizji.

tel. +48788170502

Fundacja Kontekst
mgr Antonina Bryniarska

Jestem absolwentką studiów magisterskich w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ, a także studiów licencjackich w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. Aktualnie realizuję studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim CM UJ. Mój projekt badawczy dotyczy współpracy z rodziną w leczeniu nastoletnich pacjentów z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Na co dzień pracuję w Ambulatorium Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie prowadzę terapię indywidualną pacjentów nastoletnich oraz terapię rodzin w ramach koterapii. Od kilku lat pracuję także w stacjonarnym Oddziale Psychiatrii Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im św. Ludwika w Krakowie, tam zajmuję się diagnozą, terapią indywidualną i spotkaniami rodzinnymi. Wcześniejsze doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, gdzie prowadziłam diagnozę pacjentów od wieku niemowlęcego do pełnoletności, a także oferowałam wsparcie im i ich rodzinom.
Wiedzę na temat psychoterapii zdobywam w ramach pięcioletniego całościowego kursu organizowanego przez Fundację Kontekst na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin, a także licznych szkoleń i konferencji.
W Fundacji prowadzę terapię rodzinną i terapię par w koterapii z psychoterapeutą Ewą Nikiel.

email: antonina.bryniarska@gmail.com

Fundacja Kontekst
dr n. med. Grzegorz Mączka

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas wieloletniej pracy jako asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Badawczo jestem zainteresowany zaburzeniami afektywnymi. Jestem autorem publikacji specjalistycznych w języku polskim i angielskim, recenzji oraz wystąpień konferencyjnych. Obecnie zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, superwizją oraz dydaktyką dla psychoterapeutów.

email: maczka.grzegorz@gmail.com – Obecnie do odwołania nie przyjmuje nowych osób do kontaktu terapeutycznego.

bogusława-piasecka
dr n. społ. Bogusława Piasecka

Jestem psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, terapię par i rodzin. Pracuję w zespole Ambulatorium Terapii Rodzin przy Oddziale Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Jestem wieloletnią nauczycielką psychoterapii oraz autorką publikacji z dziedziny psychoterapii. Pracuję w podejściu systemowym z uwzględnieniem teorii psychodynamicznych.

email: piasecka.boguslawa@gmail.com

Fundacja Kontekst
mgr Monika Janczura

Specjalistka psycholożka kliniczna dzieci i młodzieży, psychoterapeutka, ukończyła całościowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia psychoterapii, pracuje jako psychoterapeutka rodzinna i indywidualna w Zespole Leczenia Środowiskowego dla Dzieci i Młodzieży Ambulatorium Terapii Rodzin przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej, zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Autorka Kursu:  Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży.

W ramach praktyki prywatnej prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, terapię rodzinną oraz terapię par.

tel. 606645534

mgr Katarzyna Tomasiewicz

Jestem psycholożką, psychoterapeutką. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Psychologii Stosowanej w 2011 roku, jako ścieżki specjalizacyjne zrealizowałam kliniczną psychologię zdrowia oraz psychologię rehabilitacji. W 2013 obroniłam pracę dyplomową na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymując tytuł arteterapeuty (terapeuty przez sztukę). W 2018 roku ukończyłam pięcioletni całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, pod naukowym kierownictwem Prof. dr hab. med. Bogdana de Barbaro.

mgr Ewa Nikiel

Jestem absolwentką psychologii w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Ukończyłam całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Szeroko rozumiana praca z rodziną zainspirowała mnie do uzyskania uprawnień do prowadzenia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Systematycznie staram się podnosić swoje kwalifikacje, odpowiadając na potrzeby pacjentów. Efektem tego jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Na co dzień pracuję jako psycholog w Zespole Placówek Oświatowych przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie.
Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywałam odbywając staże m.in. w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, Specjalistycznym Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Zespole Terapii Rodzin Krakowskiego Ośrodka Terapii, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Systematycznie biorę udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii dzieci, młodzieży oraz rodzin. W Fundacji prowadzę psychoterapię we współpracy z psychoterapeutą Antoniną Bryniarską.
Swoją pracę poddajemy regularnej superwizji.

tel. +48503189690

mgr Olga Józefik

Psycholożka, psychoterapeutka, ukończyła całościowe szkolenie przygotowujące do
prowadzenia psychoterapii, pracuje jako psychoterapeutka indywidualna i grupowa w
Oddziale dziennym Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami z rozpoznaniem
kryzysu psychotycznego. Zainteresowania: psychoterapia kobiet doświadczających kryzysu
w ciąży i w okresie po urodzeniu dziecka.

agata-siwiec-bek
mgr Agata Siwiec-Bek

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizując ścieżkę Psychologii Klinicznej. Rok później otrzymałam dyplom studiów podyplomowych „Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów”. Następnie zrealizowałam całościowy kurs psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin, pod kierownictwem prof. dr hab. med. Bogdana de Barbaro. Obecnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkiem.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając liczne staże m.in. w Zakładzie Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Fundacji Terapii Rodzin Na Szlaku oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.  Przez ponad 5 lat pracowałam w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju „Effatha” w Krakowie, gdzie prowadziłam zarówno terapię  indywidualną i grupową dzieci, jak również cykliczne konsultacje dla rodzin pacjentów. W kolejnych latach współpracowałam z Poradnią Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO. Od 2019 roku pracuję w Zespole Leczenia Środowiskowego Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Równolegle pracuję w zespole terapeutów w „Pracowni nad Sobą”. W psychoterapii wykorzystuję podejście systemowe i psychodynamiczne, a w Fundacji Kontekst prowadzę terapię indywidualną, a także terapię rodzinną i terapię par (również w dwuosobowym zespole terapeutycznym). Uczestniczę w regularnych superwizjach prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dbając o najwyższą jakość własnej pracy.

tel. 579 638 12
email: psychoterapiaagata@gmail.com

Fundacja Kontekst
mgr Gabriela Zajdel

Psycholożka, interwentka kryzysowa, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna  oraz psychoterapeutka DBT. Ukończyła szkolenie DBT Comprehensive prowadzone przez współtwórcę metody prof. Alana Fruzzettiego. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Doświadczenie zdobywała podczas staży na oddziałach psychiatrycznych, pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz w praktyce prywatnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji oraz uczestniczy w regularnych spotkaniach zespołu konsultacyjnego zgodnie z zasadami pracy według DBT.

Obecnie do odwołania nie przyjmuje nowych osób do kontaktu terapeutycznego.

Fundacja Kontekst
mgr Dorota Błaż

Jestem psychoterapeutką i certyfikowaną terapeutką środowiskową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam całościowe 4- letnie szkolenie w dziedzinie Psychoterapii Psychodynamicznej, organizowane przy Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Od ponad dwudziestu lat jestem zawodowo związana z Kliniką Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Uczestniczyłam w miejskich projektach profilaktyki zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży, rodziców i nauczycieli, a także w projektach dotyczących tematyki profilaktyki i wczesnej interwencji w depresji u osób dorosłych. Ponadto odbywałam staże w oddziałach psychiatrii dorosłych w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego i oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii SU.
Prowadzę szkolenia, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne. Uczestniczę w konferencjach i szkoleniach stale poszerzając swoją wiedzę i doświadczenie.
Pracuję z młodzieżą i dorosłymi z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami psychicznymi, w kryzysie. Prowadzę terapię w nurcie psychodynamicznym, regularnie poddając swoją pracę superwizji.

tel. 788 170 502

Aneta
mgr Aneta Smolińska-Kot

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, terapeuta DBT, terapeuta EMDR, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej SWPS, a także całościowe szkolenie DBT (DBT Practitioner Certificate) oraz szkolenie EMDR (LEVEL I i II). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych. Od 2018 r. zaangażowana w pracę na rzecz  Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej, początkowo jako członek Komisji Rewizyjnej, a od 10.2019 r. jako członek Zarządu; należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa EMDR.  Doświadczenie zdobywała podczas staży na oddziałach psychiatrycznych, pracy w ŚCZP oraz w praktyce prywatnej. Od kilku lat szkoli się i pracuje w obszarze tzw. „trzeciej fali” CBT (ACT, DBT). W ramach praktyki DBT uczestniczy w spotkaniach zespołu konsultacyjnego, prowadzi zespoły samokształceniowe oraz treningi Family Connections. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

email: kontakt@pro-balance.com.pl
tel: 576 671 982

Fundacja Kontekst
mgr Joanna Bielecka

Prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. W pracy wykorzystuję podejście systemowe oraz psychodynamiczne. Specjalizuję się w pracy z rodzinami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz tytuł Specjalisty Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Kieruję zespołem psychologów Poradni Zdrowia Psychicznego w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży  w Szpitalu Klinicznym im dr Babińskiego.

Ukończyłam szkolenie systemowo-psychodynamiczne organizowane przez Fundację Katedry Psychiatrii im J.J. Haubenstocków  pod kierunkiem   prof. B. Józefik  i prof. M. Orwid.  Odbyłam staże w Ambulatorium Terapii Rodzin, Zakładzie Terapii Rodzin, na Oddziale Terapii Nerwic i na Oddziale Stacjonarnym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Byłam uczestnikiem seminariów teoretycznych na temat myśli Melanie Klein, Donalda Winnicota,  Wilfreda Biona i Antonio Maria Ferro prowadzonych przez dr Bartosza Puka.  Razem z dr Agnieszką Lelek prowadziłam grupy terapii wielorodzinnej.  Jestem aktywnym członkiem grupy seminaryjno – superwizyjnej na temat terapii rodzin z małymi dziećmi prowadzonej przez  prof. Barbarę Józefik  i superwizowanej przez prof. Arlene Vetere.

tel. 501355612

Fundacja Kontekst
mgr Emilia Sygulska

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła szkolenie DBT Comprehensive i jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach na oddziałach psychiatrycznych, w pracy w Krakowskim Ośrodku Terapii oraz w ramach prywatnej praktyki. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji, uczestniczy w spotkaniach zespołu konsultacyjnego zgodnie z zasadami pracy według DBT.

tel: 605 297 393

mgr Anna Wojciechowska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (psychologia, Wydział Filozoficzny). Ukończyła całościowe szkolenie systemowo – psychodynamiczne Fundacji Kontekst w Krakowie oraz całościowe szkolenie z zakresu terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) zorganizowane przez Akademię Motywacji i Edukacji (AMiE) w Warszawie. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej (PTDBT). 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce oraz Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Suchej Beskidzkiej. 

Poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach doskonalących z zakresu terapii akceptacji i zaangażowania (ACT),  terapii schematów oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (Poza Schematami). 

Angażuje się w realizację Programu Family Connections. 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz regularnie uczestniczy w spotkaniach zespołu konsultacyjnego, zgodnie z zasadami pracy w ramach DBT.

email: aw.gabinet@gmail.com

tel: 727 006 306

Fundacja Kontekst
dr n.med. Swetłana Mróz

Jestem psycholożką, psychoterapeutką, ukończyłam całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkiem. Ukończyłam szkolenie DBT Comprehensive prowadzone przez współtwórcę metody prof. Alana Fruzzettiego. 

Na co dzień pracuję  w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie prowadzę psychoterapię rodzinną i psychoterapię indywidualną młodzieży oraz młodych dorosłych. Posiadam również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz z pacjentami z chorobami somatycznymi. Jestem też adiunktem na Wydziale Lekarskim i Nauce o Zdrowiu i Wydziale Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych w Krakowskiej Akademii  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

W ramach praktyki prywatnej prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, terapię rodzinną oraz terapię par. Swoją wiedzę stale poszerzam uczestnicząc w seminariach, szkoleniach i konferencjach.  Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji na spotkaniach indywidualnych i grupowych oraz uczestnicę w regularnych spotkaniach zespołu konsultacyjnego zgodnie z zasadami pracy według DBT.

tel: +48 515 124 548

M. Miluk
mgr Mariola Miluk

Jestem psychologiem, absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie.
Aktualnie jestem w trakcie 4 -letniego szkolenia uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Ukończyłam wiele kursów m.in. Rational Behaviour Therapy (RTZ), TUS.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas stażu na Oddziale Leczenia Psychoz ( oddział “C”) oraz na Oddziale Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a także na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Pracowałam na Oddziale Dziennym Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Skawinie.
W pracy psychoterapeutycznej pomagam osobom chcącym poprawić jakość swojego życia oraz osobom przychodzącym kryzys, wypalenie zawodowe, mającym trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia lękowe, obsesyjno – kompulsywne, zaburzenia osobowosci. Pomagam wypracować rozwiązania problemów aby uzyskać poprawę funkcjonowania w szczególności poprzez modyfikacje dysfunkcjonalnych myśli, pracę z przekonaniami, a także rozwinięcie umiejętności regulacji emocji. Swoja pracę poddaje regularnej superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach, wykładach.

email: mariolamiluk@gmail.com

Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin