Skip to content

Gabinety Psychoterapii

Zespół terapeutów współpracujących z Fundacją KONTEKST uczestniczy w regularnych superwizjach grupowych prowadzonych przez prof. dr. hab. n. med. Bogdana de Barbaro – psychiatrę, psychoterapeutę, terapeutę rodzinnego, superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Informacje o dostępności terminów i zapisy terapeuci prowadzą samodzielnie. Prosimy o kontakt bezpośredni, numery telefonów lub adresy email podane są pod opisami. 

anna-bogusz-corkill
mgr Anna Bogusz-Corkill

Jestem psycholożką i psychoterapeutką specjalizującą się w terapii młodzieży i młodych dorosłych. Ukończyłam Całościowe Szkolenie Podyplomowe Przygotowujące do Uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem certyfikowaną specjalistką terapii środowiskowej  (nr cert. 072/2011), członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Stowarzyszenia Pedagogów i Terapeutów. Ukończyłam także kursy z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz pedagogiki leczniczej.

Na co dzień pracuję w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii  Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Wieliczce na stanowisku psychologa, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową, spotkania z rodzinami pacjentów i diagnozę psychologiczną. Pracuję również w szkole przyklinicznej na stanowisku wychowawcy.

W praktyce terapeutycznej  skupiam się głównie na pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi  prezentującymi szerokie spektrum trudności emocjonalnych i zaburzeń psychicznych, tj. zaburzenia zachowania, depresyjne, lękowe, odżywiania, problemy osobowościowe, kryzysy rozwojowe i rodzinne. Pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym i systemowym. W sposób ciągły poszerza swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych, a swoją pracę poddaję ciągłej superwizji.

Prowadzę także szkolenia, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne m.in. dla kadry pedagogicznej w szkołach.

tel. +48601054606
mail: aniacorkill@gmail.com 

mgr Antonina Bryniarska

Jestem absolwentką studiów magisterskich w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ, a także studiów licencjackich w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. Aktualnie realizuję studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim CM UJ. Mój projekt badawczy dotyczy współpracy z rodziną w leczeniu nastoletnich pacjentów z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Na co dzień pracuję w Ambulatorium Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie prowadzę terapię indywidualną pacjentów nastoletnich oraz terapię rodzin w ramach koterapii. Od kilku lat pracuję także w stacjonarnym Oddziale Psychiatrii Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im św. Ludwika w Krakowie, tam zajmuję się diagnozą, terapią indywidualną i spotkaniami rodzinnymi. Wcześniejsze doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, gdzie prowadziłam diagnozę pacjentów od wieku niemowlęcego do pełnoletności, a także oferowałam wsparcie im i ich rodzinom.
Wiedzę na temat psychoterapii zdobywam w ramach pięcioletniego całościowego kursu organizowanego przez Fundację Kontekst na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin, a także licznych szkoleń i konferencji.
W Fundacji prowadzę terapię rodzinną i terapię par w koterapii z psychoterapeutą Ewą Nikiel.

email: antonina.bryniarska@gmail.com

agata-siwiec-bek
mgr Agata Siwiec-Bek

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizując ścieżkę Psychologii Klinicznej. Rok później otrzymałam dyplom studiów podyplomowych „Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów”. Następnie zrealizowałam całościowy kurs psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin, pod kierownictwem prof. dr hab. med. Bogdana de Barbaro. Obecnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkiem.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając liczne staże m.in. w Zakładzie Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Fundacji Terapii Rodzin Na Szlaku oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.  Przez ponad 5 lat pracowałam w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju „Effatha” w Krakowie, gdzie prowadziłam zarówno terapię  indywidualną i grupową dzieci, jak również cykliczne konsultacje dla rodzin pacjentów. W kolejnych latach współpracowałam z Poradnią Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO. Od 2019 roku pracuję w Zespole Leczenia Środowiskowego Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Równolegle pracuję w zespole terapeutów w „Pracowni nad Sobą”. W psychoterapii wykorzystuję podejście systemowe i psychodynamiczne, a w Fundacji Kontekst prowadzę terapię indywidualną, a także terapię rodzinną i terapię par (również w dwuosobowym zespole terapeutycznym). Uczestniczę w regularnych superwizjach prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dbając o najwyższą jakość własnej pracy.

tel. 579 638 12
email: psychoterapiaagata@gmail.com

dr n. med. Grzegorz Mączka
grzegorz-mączka

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas wieloletniej pracy jako asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Badawczo jestem zainteresowany zaburzeniami afektywnymi. Jestem autorem publikacji specjalistycznych w języku polskim i angielskim, recenzji oraz wystąpień konferencyjnych. Obecnie zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, superwizją oraz dydaktyką dla psychoterapeutów.

email: maczka.grzegorz@gmail.com – Obecnie do odwołania nie przyjmuje nowych osób do kontaktu terapeutycznego.

bogusława-piasecka
dr n. społ. Bogusława Piasecka

Jestem psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, terapię par i rodzin. Pracuję w zespole Ambulatorium Terapii Rodzin przy Oddziale Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Jestem wieloletnią nauczycielką psychoterapii oraz autorką publikacji z dziedziny psychoterapii. Pracuję w podejściu systemowym z uwzględnieniem teorii psychodynamicznych.

email: piasecka.boguslawa@gmail.com

mgr Monika Janczura

Specjalistka psycholożka kliniczna dzieci i młodzieży, psychoterapeutka, ukończyła całościowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia psychoterapii, pracuje jako psychoterapeutka rodzinna i indywidualna w Zespole Leczenia Środowiskowego dla Dzieci i Młodzieży Ambulatorium Terapii Rodzin przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej, zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Autorka Kursu:  Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży.

W ramach praktyki prywatnej prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, terapię rodzinną oraz terapię par.

tel. 606645534

mgr Katarzyna Tomasiewicz

Jestem psycholożką, psychoterapeutką. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Psychologii Stosowanej w 2011 roku, jako ścieżki specjalizacyjne zrealizowałam kliniczną psychologię zdrowia oraz psychologię rehabilitacji. W 2013 obroniłam pracę dyplomową na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymując tytuł arteterapeuty (terapeuty przez sztukę). W 2018 roku ukończyłam pięcioletni całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, pod naukowym kierownictwem Prof. dr hab. med. Bogdana de Barbaro.

mgr Ewa Nikiel

Jestem absolwentką psychologii w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Ukończyłam całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Szeroko rozumiana praca z rodziną zainspirowała mnie do uzyskania uprawnień do prowadzenia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Systematycznie staram się podnosić swoje kwalifikacje, odpowiadając na potrzeby pacjentów. Efektem tego jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Na co dzień pracuję jako psycholog w Zespole Placówek Oświatowych przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie.
Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywałam odbywając staże m.in. w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, Specjalistycznym Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Zespole Terapii Rodzin Krakowskiego Ośrodka Terapii, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Systematycznie biorę udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii dzieci, młodzieży oraz rodzin. W Fundacji prowadzę psychoterapię we współpracy z psychoterapeutą Antoniną Bryniarską.
Swoją pracę poddajemy regularnej superwizji.

tel. +48503189690

mgr Olga Józefik

Psycholożka, psychoterapeutka, ukończyła całościowe szkolenie przygotowujące do
prowadzenia psychoterapii, pracuje jako psychoterapeutka indywidualna i grupowa w
Oddziale dziennym Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami z rozpoznaniem
kryzysu psychotycznego. Zainteresowania: psychoterapia kobiet doświadczających kryzysu
w ciąży i w okresie po urodzeniu dziecka.

bartłomiej-taurogiński
lek. Bartłomiej Taurogiński

Lekarz specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Absolwent całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii “Szkolenie całościowe systemowo-psychodynamiczne” oraz szkolenia “DBT Comprehensive”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, a także terapię rodzin. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji i w dalszym ciągu rozwija swój warsztat terapeutyczny, szczególnie w ramach koncepcji systemowych oraz tzw. III fali terapii poznawczo-behawioralnych.

Uwaga! W ramach praktyki prywatnej nie prowadzi leczenia psychiatrycznego i farmakoterapii pacjentów dziecięco-młodzieżowych. Zaprasza do zgłaszania się na psychoterapię indywidualną, terapię rodzinną lub na konsultacje psychoterapeutyczne.

email: btauroginski@fundacjakontekst.pl

Gabriela Zajdel
mgr Gabriela Zajdel

Psycholożka, interwentka kryzysowa, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna  oraz psychoterapeutka DBT. Ukończyła szkolenie DBT Comprehensive prowadzone przez współtwórcę metody prof. Alana Fruzzettiego. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Doświadczenie zdobywała podczas staży na oddziałach psychiatrycznych, pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz w praktyce prywatnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji oraz uczestniczy w regularnych spotkaniach zespołu konsultacyjnego zgodnie z zasadami pracy według DBT.

Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin