Skip to content

grupy superwizyjne

W superwizji grupowej wykorzystywane są kompetencje superwizora oraz kompetencje i doświadczenie pozostałych członków grupy. Prezentowanie własnych pytań i problemów, obserwacja i poddawanie refleksji pracy swojej oraz innych osób jest sposobem uczenia się i doskonalenia zawodowego. Jest także okazją pozyskiwania wsparcia w trudnościach doświadczanych w pracy terapeutycznej.

Fundacja organizuje obecnie poniższe grupy superwizyjne:

bogusława-piasecka

Grupa prowadzona przez dr n. społ. Bogusławę Piasecką

Grupa online z superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w nurcie systemowym z uwzględnieniem teorii psychodynamicznych. Grupa ma charakter stały i zamknięty. Trwa nabór do grupy, więcej informacji tutaj

ewa-strycharczyk-kaleta

Grupa prowadzona przez mgr Ewę Strycharczyk-Kaletę

Grupa online z superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w podejściu psychodynamicznym. Grupa ma charakter stały i otwarty. Nabór zakończony.

Grupa prowadzona przez mgr Małgorzatę Ławniczek

Grupa online z superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Grupa ma charakter stały i zamknięty. Nabór zakończony.

Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin