Zgłoszenia do Konkursu o Nagrodę im. Prof. Marii Orwid 2023

Szanowni Państwo!

Ponownie uruchamiamy możliwość zgłaszania publikacji do Konkursu o Nagrodę im. Profesor Marii Orwid.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem oraz do wypełnienia zgłoszenia. Do obecnej edycji konkursu zapraszamy do zgłaszania prac opublikowanych w latach 2020, 2021 oraz 2022.

Zgłoszenie publikacji (wypełnia osoba zgłaszająca):

Oświadczenie autora (wypełnia każdy autor zgłoszonej publikacji):