Skip to content

Psychoterapia indywidualna młodzieży

Zespół psychoterapeutów współpracujących z Fundacją KONTEKST uczestniczy w regularnych superwizjach grupowych prowadzonych przez prof. dr. hab. n. med. Bogdana de Barbaro – psychiatrę, psychoterapeutę, psychoterapeutę rodzinnego, superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Informacje o dostępności terminów, cenach i zapisach psychoterapeuci udzielają samodzielnie. Prosimy o kontakt bezpośredni z wybranym psychoterapeutą.

Fundacja Kontekst

mgr Dorota Błaż

Jestem psychoterapeutką i certyfikowaną terapeutką środowiskową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam całościowe 4- letnie szkolenie w dziedzinie Psychoterapii Psychodynamicznej, organizowane przy Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Od ponad dwudziestu lat jestem zawodowo związana z Kliniką Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Uczestniczyłam w miejskich projektach profilaktyki zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży, rodziców i nauczycieli, a także w projektach dotyczących tematyki profilaktyki i wczesnej interwencji w depresji u osób dorosłych. Ponadto odbywałam staże w oddziałach psychiatrii dorosłych w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego i oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii SU.
Prowadzę szkolenia, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne. Uczestniczę w konferencjach i szkoleniach stale poszerzając swoją wiedzę i doświadczenie.
Pracuję z młodzieżą i dorosłymi z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami psychicznymi, w kryzysie. Prowadzę terapię w nurcie psychodynamicznym, regularnie poddając swoją pracę superwizji.

tel. 788 170 502
Fundacja Kontekst

mgr Joanna Bielecka

Psycholożka, specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. W pracy wykorzystuje podejście systemowe oraz psychodynamiczne. Specjalizuje się w pracy z rodzinami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na co dzień kieruje zespołem psychologów Poradni Zdrowia Psychicznego w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii „Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne: Podejście Zintegrowane” atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowany przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J. J. Haubenstocków. Odbyła staże w Ambulatorium Terapii Rodzin, Zakładzie Terapii Rodzin, Oddziale Terapii Nerwic i Oddziale Stacjonarnym dla Młodzieży przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Była uczestniczką seminariów teoretycznych na temat myśli Melanie Klein, Donalda Winnicota, Wilfreda Biona i Antonio Maria Ferro prowadzonych przez dr. Bartosza Puka. Razem z dr Agnieszką Lelek prowadzi terapię wielorodzinną. Jest aktywnym członkiem grupy seminaryjno-superwizyjnej na temat terapii rodzin z małymi dziećmi prowadzonej przez prof. Arlene Vetere.
tel. 501 355 612
Anna Bogusz-Corkill

mgr Anna Bogusz-Corkill

Jestem psycholożką i psychoterapeutką specjalizującą się w terapii młodzieży i młodych dorosłych. Ukończyłam Całościowe Szkolenie Podyplomowe Przygotowujące do Uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem certyfikowaną specjalistką terapii środowiskowej  (nr cert. 072/2011), członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Stowarzyszenia Pedagogów i Terapeutów. Ukończyłam także kursy z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz pedagogiki leczniczej.

Na co dzień pracuję w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii  Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Wieliczce na stanowisku psychologa, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową, spotkania z rodzinami pacjentów i diagnozę psychologiczną. Pracuję również w szkole przyklinicznej na stanowisku wychowawcy.

W praktyce terapeutycznej  skupiam się głównie na pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi  prezentującymi szerokie spektrum trudności emocjonalnych i zaburzeń psychicznych, tj. zaburzenia zachowania, depresyjne, lękowe, odżywiania, problemy osobowościowe, kryzysy rozwojowe i rodzinne. Pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym i systemowym. W sposób ciągły poszerza swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych, a swoją pracę poddaję ciągłej superwizji.

Prowadzę także szkolenia, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne m.in. dla kadry pedagogicznej w szkołach.

tel. +48601054606
mail: aniacorkill@gmail.com 
Monika Janczura

mgr Monika Janczura

Psycholożka, specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej (podspecjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży), specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii „Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne: Podejście Zintegrowane” atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowany przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J. J. Haubenstocków. Pracuje jako psychoterapeutka nastolatków i rodzin w Ambulatorium Terapii Rodzin przy Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej, zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Autorka kursu: „Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży”. W ramach praktyki prywatnej prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, a także psychoterapię rodzin i par.
tel. +48606645534
Fundacja Kontekst

dr n. med. Swetłana Mróz

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii „Szkolenie systemowo-psychodynamiczne podejście zintegrowane” atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowane przez Fundację KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin oraz szkolenie „DBT Comprehensive” prowadzone przez współtwórcę metody prof. Alana Fruzzettiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na co dzień pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin przy Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie prowadzi psychoterapię rodzin oraz psychoterapię indywidualną młodzieży i młodych dorosłych. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz z pacjentami z chorobami somatycznymi. Pracuje także na stanowisku adiunkta na Wydziale Lekarskim i Nauce o Zdrowiu oraz na Wydziale Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. W ramach praktyki prywatnej prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, psychoterapię rodzin i par. Swoją wiedzę stale poszerza uczestnicząc w seminariach, szkoleniach i konferencjach. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji oraz uczestniczy w regularnych spotkaniach zespołu konsultacyjnego zgodnie z zasadami pracy według DBT.
tel: +48515124548
Fundacja Kontekst

mgr Emilia Sygulska

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i BehawioralnejUkończyła szkolenie DBT Comprehensive i jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach na oddziałach psychiatrycznych, w pracy w Krakowskim Ośrodku Terapii oraz w ramach prywatnej praktyki. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji, uczestniczy w spotkaniach zespołu konsultacyjnego zgodnie z zasadami pracy według DBT.
tel: 605 297 393
Justyna_Tomaszewska

mgr Justyna Tomaszewska (Kuś)

Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel mianowany.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego następujących kierunków: psychologia stosowana, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika społeczno-opiekuńcza.
Ukończyła Całościowe Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, pod przewodnictwem merytorycznym prof. Bogdana de Barbaro.
Aktualnie pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego (SPPPPK). Na terenie SPPPPK zajmuje się diagnozą psychologiczną, konsultacjami dla rodziców, psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży, konsultacjami dla zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkół z powiatu krakowskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze Szpitala im. Józefa Babińskiego. Od 2014r do 2023r. związana z Krakowskim Instytutem Psychoterapii gdzie zajmowała się pracą indywidualną z dorosłymi, parami, rodzinami; odpowiedzialna za stworzenie i koordynacje warsztatów diagnostyczno-interwencyjnych na terenie szkół krakowskich.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP, Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Psychoterapię prowadzi w podejściu systemowo-psychodynamicznym.
Pracuje pod stałą superwizją indywidualną oraz grupową, superwizorów certyfikowanych w PTP.
W ramach praktyki prywatnej prowadzi: psychoterapię par i rodzin, psychoterapię indywidualną (młodzież, dorośli), diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców.

Tel.: 507 259 313

A. Wojciechowska

mgr Anna Wojciechowska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (psychologia, Wydział Filozoficzny). Ukończyła całościowe szkolenie systemowo – psychodynamiczne Fundacji Kontekst w Krakowie oraz całościowe szkolenie z zakresu terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) zorganizowane przez Akademię Motywacji i Edukacji (AMiE) w Warszawie. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej (PTDBT). 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce oraz Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Suchej Beskidzkiej. 

Poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach doskonalących z zakresu terapii akceptacji i zaangażowania (ACT),  terapii schematów oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (Poza Schematami). 

Angażuje się w realizację Programu Family Connections. 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz regularnie uczestniczy w spotkaniach zespołu konsultacyjnego, zgodnie z zasadami pracy w ramach DBT.

Obecnie do odwołania nie przyjmuje nowych osób do kontaktu terapeutycznego.

Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin