Skip to content

SUPERWIZORZY

Superwizja jest formą wsparcia i rozwoju merytorycznego profesjonalistów zajmujących się zawodowo psychoterapią. Celem superwizji jest pomoc psychoterapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w pracy terapeutycznej mogącym leżeć zarówno po stronie terapeuty jak i pacjenta.

W superwizji grupowej wykorzystywane są kompetencje superwizora oraz kompetencje i doświadczenie pozostałych członków grupy. Prezentowanie własnych pytań i problemów, obserwacja i poddawanie refleksji pracy swojej oraz innych osób jest sposobem uczenia się i doskonalenia zawodowego. Jest także okazją pozyskiwania wsparcia w trudnościach doświadczanych w pracy terapeutycznej.

W sprawie indywidualnego procesu superwizyjnego zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z polecanymi poniżej superwizorami.

dr n. med. Maciej Pilecki

dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Lekarz, specjalista w dziedzinie psychiatrii, specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi superwizję bazując na podejściu zintegrowanym: psychodynamiczno-systemowym. Prowadzi superwizję indywidualną oraz grupową. 
email: mwpilecki@gmail.com
barbara-józefik

prof. dr hab. n. społ. Barbara Józefik

Psycholożka, specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej, specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i European Association for Psychotherapysuperwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Profesor w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży CM UJ, kieruje pracą Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej CM UJ i Ambulatorium Terapii Rodzin przy Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pracuje w podejściu systemowym integrującym teorię przywiązania i mentalizacji.
email: bjozefik@fundacjakontekst.pl
grzegorz-iniewicz

dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

Psycholog, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Poradni Seksuologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
email: mziniewi@cyf-kr.edu.pl

dr Szymon Chrząstowski

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwo Psychologicznego, ukończył szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej i narracyjnej w Krakowie i w Wielkiej Brytanii (między innymi w Tavistock Clinic). Jest kierownikiem Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, starszym wykładowcą Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Pracowni Psychologii Zaburzeń Rodziny oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Jest autorem kilkudziesięciu naukowych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Jego badania poświęcone są kształtowaniu się bliskości w rodzinach osób z zaburzeniami psychicznymi.
bogusława-piasecka

dr n. społ. Bogusława Piasecka

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, psychoterapię par i rodzin. Pracuje w zespole Ambulatorium Terapii Rodzin przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Jest wieloletnią nauczycielką psychoterapii oraz autorką publikacji z dziedziny psychoterapii. Pracuje w podejściu systemowym z uwzględnieniem teorii psychodynamicznych.
email: piasecka.boguslawa@gmail.com
grzegorz-mączka

dr n. med. Grzegorz Mączka

Psycholog, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej (podspecjalizacja psychologia kliniczna osób dorosłych), certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas wieloletniej pracy jako asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Badawczo zainteresowany zaburzeniami afektywnymi. Autor publikacji specjalistycznych w języku polskim i angielskim, recenzji oraz wystąpień konferencyjnych. Obecnie zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, superwizją oraz dydaktyką dla psychoterapeutów.
email: maczka.grzegorz@gmail.com
ewa-strycharczyk-kaleta

mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od wielu lat prowadzi zajęcia na kursach dla psychoterapeutów. Prowadzi superwizje indywidualne i grupowe w podejściu psychodynamicznym, posiada doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi i młodzieżą.
email: ewaroza@poczta.fm
tel. +48505598070
LDrożdżowicz

dr n. hum. Lucyna Drożdżowicz

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowana superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przed przejściem na emeryturę pracowała w Katedrze Psychiatrii UJ CM (doświadczenie różnych form pracy z chorymi na schizofrenię oraz rodzinami w ramach Zakładu Terapii Rodzin). Aktualnie prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną i superwizyjną. Pracuje w nurcie integracyjnym. Oznacza to, że korzystając zarówno z teorii psychoanalitycznych jak i wiedzy systemowej, stara się zrozumieć problemy pacjenta poprzez jego relacyjny rozwój. To ułatwia dobór interwencji czy technik terapeutycznych adekwatnych do problemów i etapu terapii.
email: lucynad30@gmail.com
tel. +48608249435

mgr Danuta Łopalewska

Psycholożka, specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej pacjentów po kryzysach psychotycznych. Prowadzi psychoterapię par i rodzin. W ramach swojej praktyki superwizyjnej integruje podejście psychodynamiczne i systemowe. Prowadzi superwizję indywidualną oraz grupową (także dla zespołów leczących w szpitalach psychiatrycznych).
email: danuta.lopalewska@wp.pl
tel. +48602520976

mgr Małgorzata Ławniczek

Psycholożka, specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej (podspecjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży), certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana specjalistka i terapeutka środowiskowa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aktywna członkini Stowarzyszenia Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej. Prowadzi superwizje indywidualne i grupowe w podejściu psychodynamicznym i psychoanalitycznym, z uwzględnieniem kontekstu systemowego. Posiada doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz z ich rodzinami, jak również z pacjentami dorosłymi.
email: lawniczek.m@gmail.com
tel. +48604114454
A. Michalec

mgr Agata Michalec

Psycholożka, specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej, certyfikowana  psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

magdalena-pozarzycka

mgr Magdalena Pozarzycka

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku i własnym gabinecie z pacjentami dorosłymi, nastolatkami, parami i rodzinami. W ubiegłych latach pracowała w Ambulatorium Terapii Rodzin przy Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest wieloletnią nauczycielką psychoterapii w ramach kursów całościowych do certyfikatu Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, Fundacji KONTEKST oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Pracuje w podejściu psychodynamicznym z uwzględnieniem teorii systemowych.
email: magdapoza@poczta.fm
tel. +48602252629
Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin