Skip to content

PIŚMIENNICTWO

Wstęp do psychoterapii

 • Albronda HJ. (2003). Podstawy umiejętności terapeutycznych. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Barker P. (2000). Metafory w psychoterapii. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Corey G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Czabała JC. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Drath W, de Barbaro B. (red.) (2022). Psychoterapia między wiedzeniem a niewiedzeniem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Garfield SL, Bergin AE. (red.) (1990). Psychoterapia i zmiana zachowania. Analiza empiryczna. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Gelso CJ, Hayes JA. (2005). Relacja terapeutyczna. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Gould P, Oster GD. (2015). Rysunek w psychoterapii. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Grzesiuk L. (red.) (2006). Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.
 • Grzesiuk L. (red.) (2006). Psychoterapia. Praktyka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.
 • Grzesiuk L. (red.) (2006). Psychoterapia. Badanie i szkolenie. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.
 • Grzesiuk L, Suszek H. (red.) (2010). Psychoterapia. Integracja. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.
 • Grzesiuk L, Suszek H. (red.) (2011). Psychoterapia. Problemy pacjentów. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.
 • Grzesiuk L, Suszek H. (red.) (2011). Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.
 • Hill CE. (2000). Sen w psychoterapii. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Jones C, Shilito-Clarke C, Syme G, Hill D, Casemore R, Murdin L. (2005). Co wolno, a czego nie wolno terapeucie. Zagadnienia etyczne w pytaniach i odpowiedziach. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kaduson H, Schaefer C. (2015). Zabawa w psychoterapii. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kokoszka A, Drozdowski P. (red.) (1993). Wprowadzenie do psychoterapii. Kraków: Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.
 • Kottler JA. (2003). Opór w psychoterapii. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kottler JA. (2003). Skuteczny terapeuta. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Lazarus A. (2011). Wyobraźnia w psychoterapii. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Wampold BE. (2019). Wprowadzenie do teorii i praktyki psychoterapii. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Weeks GR, L’Abate L. (2000). Paradoks w psychoterapii. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Yalom ID. (2010). Dar terapii. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Systemowa terapia rodzin

w języku polskim:
 • Andreas S. (2001). Jak pracowała Virginia Satir. Zapis sesji terapeutycznej z komentarzem. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Bandler R, Grinder J, Satir V. (1999). Zmieniamy się wraz z rodzinami. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • de Barbaro B. (red.) (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Braverman L. (2003). Podstawy feministycznej terapii rodzin. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Cecchin G. (1995). Mediolańska szkoła terapii rodzin. Wybór prac. Kraków: Collegium Medicum UJ.
 • Chrząstowski S. (2022). Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chrząstowski S, de Barbaro B. (2011). Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Deissler K. (1998). Terapia systemowa jako dialog. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Feldman L. (2001). Łączenie terapii indywidualnej z rodzinną. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Goldenberg H, Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Górniak L, Józefik B. (red) (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Janicka I, Liberska H. (red.) (2014) Psychologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Janusz B, Gdowska K, de Barbaro B. (red.) (2008). Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Józefik B, de Barbaro B. (2004). Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kubitsky J. (2018). Vademecum terapeuty rodzinnego. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
 • Ludewig K. (1995). Terapia systemowa. Podstawy teoretyczne i praktyka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • McGoldrick M, Gerson R, Schellenberger S. (2007). Genogramy. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Minuchin S, Reiter MD, Borda C. (2018). Kunszt terapii rodzinnej. Warszawa: Wydawnictwo PARADYGMAT.
 • Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: Springer PWN.
 • Napier AY, Whitaker C. (2006) Rodzinna karuzela. Terapia rodzin bez tajemnic. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Peseschkian N. (2015). Pozytywna Terapia Rodzin. Rodzina w roli terapeuty. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
 • Praszkier R. (red.) (1988). Mity i rzeczywistość terapii rodzin. Tom I. Warszawa: Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 134 przy Osiedlowym Ośrodku Zdrowia Psychicznego „Synapsis”.
 • Praszkier R, Wroniszewski M. (red.) (1988). Mity i rzeczywistość terapii rodzin. Tom II. Warszawa: Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 134 przy Osiedlowym Ośrodku Zdrowia Psychicznego „Synapsis”.
 • Praszkier R. (red.) (1989). Mity i rzeczywistość terapii rodzin. Tom III. Warszawa: Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 134 przy Osiedlowym Ośrodku Zdrowia Psychicznego „Synapsis”.
 • Satir V. (2000). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Satir V. (2000). Terapia rodziny. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Skynner R, Cleese J. (2015). Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Stierlin H, Rucker-Embden I, Wetzel N, Wirsching M. (1999). Pierwszy wywiad z rodziną. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Simon FB, Stierlin H. (1998). Słownik terapii rodzin. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Simon R. (2001). W cztery oczy. Rozmowy z twórcami terapii rodzin Haley, Erickson, Szasz, Minuchin, Maturana, Madanes, Satir. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Tryjarska B. (red.) (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
w języku angielskim:
 • Barker P, Chang J. (2013). Basic family therapy. Wiley-Blackwell.
 • Dallos R, Draper R. (2015). An Introduction to Family Therapy. Systemic theory and practice. Fourth Edition. Open University Press.
 • Goldenberg I, Stanton M, Goldenberg H. (2017). Family Therapy: An Overview, Ninth Edition. Boston: Cengage Learning.
 • Nichols MP, Davis SD. (2017). Family Therapy: Concepts and Methods. Eleventh Edition. Pearson.
 • Rivett, M, Buchmüller, J. (2017). Family Therapy Skills and Techniques in Action. London & New York: Routledge.
 • Vetere A, Dallos R. (2003). Working Systemically with Families. Formulation, Intervention and Evaluation. London: Karnac.

Terapia par

 • Chrząstowski S. (2021). Narracyjna terapia więzi. Przewodnik psychoterapeuty par. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Crane DR. (2004). Podstawy terapii małżeństw. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Crosby JF. (1998). Kiedy jedno chce odejść. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Dattilio FM, Padesky CA. (1999). Terapia poznawcza dla par małżeńskich. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa psychiatrycznego.
 • Dattilio FM. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna par i rodzin. Podręcznik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Freeman D. (1991). Kryzys małżeński i psychoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grier F. (2015). Edyp i para. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.
 • Kratochvil S. (2006). Terapia małżeńska. Gdańsk: Wydawnictwo Via Medica.
 • Lazarus AA. (2002). Mity na temat małżeństwa. O powszechnych przekonaniach, które niszczą związek. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Morgan M. (2019). Stan umysłu pary. Psychoanalityczna terapia par. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.
 • Orwid M, Czabała JC (red.) (1984). Terapia rodzin i małżeństw. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Ruszczynski S. (red.) (2022). Psychoterapia par. Teoria i praktyka w Instytucie Badań nad Małżeństwem Kliniki Tavistock. Warszawa: Oficyna Ingenium.
 • Willi J. (2012). Terapia pary. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.
 • Willi J. (2014). Związek dwojga. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.
 • Zalewski B, Pinkowska-Zielińska H. (red.) (2021). Diagnoza w psychoterapii par. Tom 1: Diagnoza par w różnych podejściach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zalewski B., Pinkowska-Zielińska H. (red.) (2022). Diagnoza w psychoterapii par. Tom 2: Specyficzne zjawiska w diagnostyce par. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Psychoterapia psychoanalityczna i psychodynamiczna

 • Emanuel L, Bradley E. (red.) (2018) Co się dzieje z tym dzieckiem? Interwencje psychoanalityczne w pracy z rodzinami z małymi dziećmi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.
 • Freud A. (2004). Ego i mechanizmy obronne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Freud S. (2004). Wstęp do psychoanalizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Freud S. (2005). Poza zasadą przyjemności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Freud S. (2013). Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Killingmo B. (1995). Psychoanalityczna metoda leczenia. Zasady i pojęcia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Winnicot DW. (2010). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: Oficyna Ingenium.
 • Winnicot DW. (1993). Rozmawiając z rodzicami. Warszawa: Wydawnictwo WAB.

Psychoterapia oparta na mentalizacji

w języku polskim:
 • Allen JG, Fonagy P, Bateman AW. (2014). Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
w języku angielskim:
 • Asen E, Fonagy P. (2021). Mentalization-Based Treatment with Families. Nowy Jork: The Guilford Press.
 • Hagelquist JO. (2016). The Mentalization Guidebook. Londyn: Karnac Books.
 • Hagelquist JO, Rasmussen H. (2020). Mentalization in the Family – A Guide for Professionals and Parents. Londyn: Routledge.
 • Midgley N, Vrouva I. (2012). Minding the Child: Mentalization-Based Interventions with Children, Young People and their Families. Londyn: Routledge.

Koncepcja przywiązania

 • Bowlby J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gray D. (2021). Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Józefik B, Iniewicz G. (2008). Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Murray, L. (2019). Psychologia małego dziecka. Jak relacje społeczne wspierają rozwój dziecka w pierwszych dwóch latach życia. Warszawa: Wydawnictwo PARADYGMAT.
 • Powell B, Cooper G, Hoffman K, Marvin B. (2015). Krąg Ufności. Interwencja wzmacniająca przywiązanie we wczesnych relacjach rodzic-dziecko. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Taylor C. (2020). Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania Podejście mentalizowania w empatycznej opiece opartej na wiedzy o przywiązaniu i traumie. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Taylor C. (2020). Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Wallin DJ. (2011). Przywiązanie w psychoterapii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uzależnienia

 • Bętkowska-Korpała B, Gąsior K, Maciek-Haściło B, Ryniak J. (2016). Krótkoterminowa terapia par. Proces zdrowienia w uzależnieniu. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Rajwa E, Marynowicz S. (red.) (2002). Współczesna rodzina. Funkcjonowanie. Zagrożenia. Terapia. Kraków: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.
 • Wegscheider-Cruse S. (2000). Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zaburzenia odżywiania

w języku polskim:
 • Bomba J, Józefik B. (red.) (2003). Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu? Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa psychiatrycznego.
 • Brytek-Matera A. (2021). Zaburzenia odżywiania. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
 • Craighead LW. (2007). Jak opanować wilczy apetyt. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 • Fairburn CG. (2014). Jak pokonać objadanie się. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Fairburn CG. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna i zaburzenia odżywiania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jablow MM. (1993). Na bakier z jedzeniem. Anoreksja. Bulimia. Otyłość. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Józefik B. (red.) (1999). Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenia zaburzeń odżywiania się. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Józefik B. (2006). Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Józefik B. (2014). Kultura, ciało, nie(jedzenie). Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Józefik B, Pilecki M. (red.) (2005). Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki. Tom 2. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa psychiatrycznego.
 • Józefik B, Wolska M. (2009). Anoreksja i bulimia u dzieci i młodzieży. Warszawa: Hachette.
 • Lawrence M. (2015). Anorektyczny umysł. Psychoanalityczna perspektywa w leczeniu zaburzeń odżywiania. Gdańsk: Wydawnictwo Imago.
 • Lock J, Le Grange D. (2006). Twoje dziecko i zaburzenia odżywiania. Jak mu pomóc. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Maine M, McGilley BH, Bunnell DW. (2013). Leczenie zaburzeń odżywiania. Pomost między nauką a praktyką. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
 • Middleton K. (2009). Zaburzenia odżywiania. Droga do wyzdrowienia. Kraków: Wydawnictwo eSPe.
 • Mroczkowska D, Ziółkowska B, Cwojdzińska A. (2007). Zaburzenia odżywiania. Poradnik dla rodziców i bliskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Rabe-Jabłońska J. (red.) (2006). Powikłania somatyczne jadłowstrętu psychicznego. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa psychiatrycznego.
 • Talarczyk M. (2019). Anorexia nervosa. W sieci pułapek. Na podstawie wybranych publikacji autorskich. Poznań: Silva Rerum.
 • Techman B, Coyle B, Schwartz M, Gordic B. (2007). Jak pokonać zaburzenia odżywiania u dzieci? Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 • Waller G, Cordery H, Corstorphine E, Hinrichsen H, Lawson R, Mountford V, Russell K. (2011). Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania. Wszechstronny przewodnik terapeutyczny. Warszawa: Medipage.
 • Ziółkowska B. (2005). Anoreksja od A do Z. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Ziółkowska B, Mroczkowska D. (2011). Bulimia od A do Z. Kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Warszawa: Difin.
w języku angielskim:
 • Grilo CM, Mitchell JE. (red.) (2010). The Treatment of Eating Disorders. A Clinical Handbook. Nowy Jork: The Guilford Press.
 • Lock J. (2020). Adolescent-Focused Therapy for Anorexia Nervosa. A Developmental Approach. Nowy Jork: The Guilford Press.
 • Lock J, Le Grange D. (2013). Treatment Manual for Anorexia Nervosa. A family-Based Approach. Second Edition. Nowy Jork: The Guilford Press.
 • Murray S, Anderson L, Cohn L. (red.) (2017). Innovations in Family Therapy for Eating Disorders. Novel Treatment Developments, Patient Insights, and the Role of Carers. Londyn: Routledge.
 • Robinson P, Skårderud F, Sommerfeldt B. (2019). Hunger. Mentalization-based Treatments for Eating Disorders. Szwajcaria: Springer International Publishing AG.
 • Rienecke R, Le Grange D. (2021). Eating Disorders and Expressed Emotion. Integrating Treatment, Intervention, and a Positive Family Environment. Londyn: Routledge.
 • Simic M, Baudinet J, Blessitt E, Wallis A, Eisler I. (2021). Multi-Family Therapy for Anorexia Nervosa. A Treatment Manual. Londyn: Routledge.

Psychiatria dzieci i młodzieży

 • Cepeda C. (2010). Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Podręcznik kliniczny. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
 • Gmitrowicz A, Janas-Kozik M. (red.) (2018). Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Warszawa: Medical Tribune Polska.
 • Grabski B. (2015). Podstawy badania psychiatrycznego dla studentów, lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jerzak M. (red.) (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kendall PC. (2015). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Namysłowska I. (red.) (2012). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Remberk B. (red.) (2020). Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

Psychologia kliniczna

 • Birch A. (2012). Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cierpiałkowska L, Sęk H. (red.) (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grzegorzewska I, Cierpiałkowska L, Borkowska A. (red.) (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin