Skip to content

Psychoterapia rodzin i par

Zespół psychoterapeutów współpracujących z Fundacją KONTEKST uczestniczy w regularnych superwizjach grupowych prowadzonych przez prof. dr. hab. n. med. Bogdana de Barbaro – psychiatrę, psychoterapeutę, psychoterapeutę rodzinnego, superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Informacje o dostępności terminów, cenach i zapisach psychoterapeuci udzielają samodzielnie. Prosimy o kontakt bezpośredni z wybranym psychoterapeutą.

thumbnail_zsj legitymacja uj

mgr Aleksandra Banach-Kalisz

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Uczestniczy w całościowym kursie psychoterapii „Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne: Podejście Zintegrowane” atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowanym przez Fundację KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie staży i praktyk m.in. w Krakowskim Ośrodku Terapii i Ambulatorium Terapii Rodzin przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz pracy w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika – MCR Radziszów. Aktualnie pracuje w Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. Pracuje w podejściu systemowym, korzystając także z technik zaczerpniętych z nurtu psychodynamicznego. W ramach praktyki prywatnej pracuje indywidualnie z młodzieżą i dorosłymi oraz prowadzi w koterapii grupę terapeutyczną dla dzieci. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Fundacji prowadzi psychoterapię rodzin w koterapii z Anetą Lembas.
tel. 502 875 537
Fundacja Kontekst

mgr Joanna Bielecka

Psycholożka, specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. W pracy wykorzystuje podejście systemowe oraz psychodynamiczne. Specjalizuje się w pracy z rodzinami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na co dzień kieruje zespołem psychologów Poradni Zdrowia Psychicznego w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii „Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne: Podejście Zintegrowane” atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowany przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J. J. Haubenstocków. Odbyła staże w Ambulatorium Terapii Rodzin, Zakładzie Terapii Rodzin, Oddziale Terapii Nerwic i Oddziale Stacjonarnym dla Młodzieży przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Była uczestniczką seminariów teoretycznych na temat myśli Melanie Klein, Donalda Winnicota, Wilfreda Biona i Antonio Maria Ferro prowadzonych przez dr. Bartosza Puka. Razem z dr Agnieszką Lelek prowadzi terapię wielorodzinną. Jest aktywnym członkiem grupy seminaryjno-superwizyjnej na temat terapii rodzin z małymi dziećmi prowadzonej przez prof. Arlene Vetere.
tel. 501 355 612
Fundacja Kontekst

mgr Antonina Bryniarska

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studiów licencjackich na kierunku porównawcze studia cywilizacji w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie realizuje studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ. Jej projekt badawczy dotyczy współpracy z rodziną w leczeniu nastoletnich pacjentów z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Na co dzień pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin przy Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie prowadzi terapię indywidualną pacjentów nastoletnich oraz psychoterapię rodzin. Od kilku lat pracuje także w Oddziale Psychiatrii Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im św. Ludwika w Krakowie, gdzie zajmuje się diagnozą i psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży, a także prowadzi spotkania rodzinne. Wcześniejsze doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywała w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, gdzie prowadziła diagnozę pacjentów w wieku od niemowlęcego do pełnoletności, a także oferowała wsparcie im i ich rodzinom. Wiedzę i umiejętności terapeutyczne zdobywa w ramach całościowego kursu psychoterapii „Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne: Podejście Zintegrowane” atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowanego przez Fundację KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin, a także licznych szkoleń i konferencji. W Fundacji prowadzi psychoterapię rodzin i par w koterapii z psychoterapeutką Ewą Nikiel.
email: antonina.bryniarska@gmail.com
Fundacja Kontekst

mgr Patryk Gramont

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończył Całościowy Kurs Systemowej Terapii Rodzin pod naukowym kierownictwem prof. Bogdana de Barbaro oraz szkolenie Terapii Wielorodzinnej (MFT) organizowane przez Anna Freud Center of London. Członek Sekcji Naukowej Terapii Rodzin w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (w takcie procesu certyfikacyjnego). Posiada wieloletnie doświadczenie terapeutyczne, które zdobywał pracując m.in. w Ośrodku Wczesnej Pomocy Psychologicznej, Krakowskim Instytucie Psychoterapii, od 2006 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie, gdzie oprócz diagnozy, prowadził terapię indywidualną i grupową dzieci oraz młodzieży, a także terapię rodzinną, małżeńską i rodzicielską. W Fundacji Kontekst zajmuje się głównie terapią rodzinną, rodzicielską, par oraz małżeństw.

email: zmiana.gramont@gmail.com 
tel. 500 250 295 
Monika Janczura

mgr Monika Janczura

Psycholożka, specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej (podspecjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży), specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii „Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne: Podejście Zintegrowane” atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowany przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J. J. Haubenstocków. Pracuje jako psychoterapeutka nastolatków i rodzin w Ambulatorium Terapii Rodzin przy Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej, zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Autorka kursu: „Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży”. W ramach praktyki prywatnej prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, a także psychoterapię rodzin i par.
tel. 606 645 534
A. Lembas

mgr Aneta Lembas

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestniczy w całościowym kursie psychoterapii „Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne: Podejście Zintegrowane” atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowanym przez Fundację KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i praktyk m.in. w Ambulatorium Terapii Rodzin przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w czasie pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, w Stowarzyszeniu Siemacha, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innych placówkach oświatowych. Obecnie pracuje w Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży. Prowadzi również zajęcia grupowe dla dzieci oraz warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli. Jest realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Pracuje w podejściu systemowo-psychodynamicznym, pod stałą superwizją indywidualną oraz grupową. W Fundacji prowadzi terapię rodzin w koterapii z psychoterapeutką Aleksandrą Banach-Kalisz.

tel.  536444284

Fundacja Kontekst

dr n. med. Swetłana Mróz

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii „Szkolenie systemowo-psychodynamiczne podejście zintegrowane” atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowane przez Fundację KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin oraz szkolenie „DBT Comprehensive” prowadzone przez współtwórcę metody prof. Alana Fruzzettiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na co dzień pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin przy Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie prowadzi psychoterapię rodzin oraz psychoterapię indywidualną młodzieży i młodych dorosłych. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz z pacjentami z chorobami somatycznymi. Pracuje także na stanowisku adiunkta na Wydziale Lekarskim i Nauce o Zdrowiu oraz na Wydziale Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. W ramach praktyki prywatnej prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, psychoterapię rodzin i par. Swoją wiedzę stale poszerza uczestnicząc w seminariach, szkoleniach i konferencjach. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji oraz uczestniczy w regularnych spotkaniach zespołu konsultacyjnego zgodnie z zasadami pracy według DBT.
tel: 515 124 548
E. Nikiel 1

mgr Ewa Nikiel

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Szeroko rozumiana praca z rodziną zainspirowała ją do uzyskania uprawnień do prowadzenia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Systematycznie stara się podnosić swoje kwalifikacje, odpowiadając na potrzeby pacjentów. Efektem tego jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Na co dzień pracuje jako psycholog w Zespole Placówek Oświatowych przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie. Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywała odbywając staże m.in. w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Zespole Terapii Rodzin Krakowskiego Ośrodka Terapii, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Systematycznie bierze udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii dzieci, młodzieży oraz rodzin. W Fundacji prowadzi psychoterapię rodzin i par w koterapii z psychoterapeutką Antoniną Bryniarską.
tel. 503 189 690
bogusława-piasecka

dr n. społ. Bogusława Piasecka

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, psychoterapię par i rodzin. Pracuje w zespole Ambulatorium Terapii Rodzin przy Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Jest wieloletnią nauczycielką psychoterapii oraz autorką publikacji z dziedziny psychoterapii. Pracuje w podejściu systemowym z uwzględnieniem teorii psychodynamicznych.
email: piasecka.boguslawa@gmail.com
KT1

mgr Katarzyna Tomasiewicz

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2011 rok). Obroniła pracę dyplomową na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymując tytuł arteterapeuty. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin” organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zdobywała podczas licznych staży jak i swojej codziennej pracy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, z którym jest związana od 2007 roku. W latach 2007-2010 zajmowała się osobami dorosłymi, u których zdiagnozowano nowotwory układu krwiotwórczego na Oddziale Klinicznym Hematologii, a od 2011 roku pracuje w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W Oddziale pracuje na stanowisku psychologa i psychoterapeuty prowadząc diagnozę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i psychoterapię rodzinną. Poza pracą kliniczną od kilku lat pozostaje asystentem w Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży UJ CM, którą kieruje prof. Barbara Józefik. Jej zainteresowania badawcze dotyczą relacji wewnątrzrodzinnych u członków terapii wielorodzinnej oraz relacji rodzic-opiekun w kontekście teorii przywiązania – obserwacja małego dziecka. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące psychologii i zaburzeń odżywiania na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Justyna_Tomaszewska

mgr Justyna Tomaszewska (Kuś)

Psycholożka, pedagożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, terapeutka pedagogiczna i nauczycielka mianowana. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego następujących kierunków: psychologia stosowana, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika społeczno-opiekuńcza. Ukończyła Całościowe Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, pod przewodnictwem merytorycznym prof. Bogdana de Barbaro. Aktualnie pozostaje pracownikiem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego (SPPPPK). Na terenie SPPPPK zajmuje się diagnozą psychologiczną, konsultacjami dla rodziców, psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży, konsultacjami dla zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkół z powiatu krakowskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze Szpitala im. Józefa Babińskiego. Od 2014r do 2023r. związana była z Krakowskim Instytutem Psychoterapii, gdzie zajmowała się pracą indywidualną z dorosłymi, parami, rodzinami; była odpowiedzialna za stworzenie i koordynacje warsztatów diagnostyczno-interwencyjnych na terenie szkół krakowskich. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP, Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Psychoterapię prowadzi w podejściu systemowo-psychodynamicznym. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną oraz grupową, superwizorów certyfikowanych w PTP. W ramach praktyki prywatnej prowadzi: psychoterapię par i rodzin, psychoterapię indywidualną (młodzież, dorośli), diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców.

tel. 507 259 313
email: justyna.tomaszewska.gabinet@gmail.com 

image_123650291

mgr Agnieszka Wiktor

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Uczestniczy w całościowym kursie psychoterapii „Szkolenie systemowo-psychodynamiczne podejście zintegrowane” atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowanym przez Fundację KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Ukończyła także kurs Interwencji Kryzysowej oraz szkolenie przygotowujące do prowadzenia terapii grupowej dla dzieci i młodzieży „Miasteczko” oraz „Kraina”. Obecnie pracuje indywidualnie z młodzieżą oraz rodzinami w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Pracuje w podejściu systemowym, korzystając także z technik zaczerpniętych z nurtu psychodynamicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W ramach praktyki prywatnej prowadzi również psychoterapię dorosłych oraz par. W Fundacji prowadzi psychoterapię rodzin oraz par w koterapii z Emilią Żak-Durdą.

tel: 730 583 378

zdjęcie EŻ

mgr Emilia Żak-Durda

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestniczy w całościowym kursie psychoterapii „Szkolenie systemowo-psychodynamiczne podejście zintegrowane” atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowanym przez Fundację KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie staży i praktyk m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, Ambulatorium Terapii Rodzin przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz w czasie pracy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Interwencyjnego w Krakowie, placówkach oświatowych, a także w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Południe przy Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, gdzie obecnie pracuje prowadząc psychoterapię nastolatków i młodych dorosłych, a także terapię rodzin. W ramach praktyki prywatnej pracuje również z dorosłymi. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym, zgodnie z Kodeksem Etycznym Zawodu Psychologa, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Fundacji prowadzi terapię rodzin i par w koterapii z mgr Agnieszką Wiktor.

tel: 603 486 850

Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin