Nabór do grupy superwizyjnej – zakończony

Szanowni Państwo

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uruchamiamy kolejną grupę superwizyjną, tym razem prowadzoną przez mgr Małgorzatę Ławniczek w nurcie psychodynamicznym z uwzględnieniem teorii systemowych.

Zapraszamy osoby, które chciałyby rozwijać swój warsztat terapeutyczny intensywnie pracując w małej sześcioosobowej grupie superwizyjnej. Dodatkowo uczestnicy będą otrzymywali materiały do zapoznania się między spotkaniami dot. zagadnień i problematyki poruszanej na superwizjach czyli teorii dotyczącej kwestii techniki pracy i obserwowanych zjawisk

Do dołączenia do grupy zapraszamy absolwentów całościowych kursów psychoterapeutycznych, a także osoby w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, które ukończyły co najmniej 2 rok szkolenia pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Grupa superwizyjna będzie miała charakter ciągły i zamknięty, a jej uczestnicy proszeni będą o zadeklarowanie gotowości regularnego spotykania się w grupie w zakontraktowanym cyklu.

Terminy spotkań:  spotkania będą odbywać się raz w miesiącu w ustalonych przez grupę terminach

Spotkania w poniedziałki lub piątki w godz. 10.00-14.00 (2 godziny zegarowe)

Miejsce: online

Ilość osób w grupie: 6

Wymagania: ukończony min. drugi rok szkolenia oraz aktywna praca psychoterapeutyczna z parami, rodzinami lub pacjentami indywidualnymi

Koszt 1 spotkania – 290 zł (nieobecność na zakontraktowanym wcześniej spotkaniu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty)

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego – NABÓR ZAKOŃCZONY