Nabór do grup superwizyjnych

Z przyjemnością informujemy, że uruchamiamy dwie grupy superwizyjne online, w nurcie systemowym i psychodynamicznym.

Do superwizji zapraszamy psychoterapeutów pracujących z rodzinami, parami lub pacjentami indywidualnymi, którzy chcą rozwijać swój warsztat terapeutyczny w oparciu o superwizyjną pracę w grupie.

Zapraszamy zarówno absolwentów całościowych kursów psychoterapeutycznych jak i osoby w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, które ukończyły co najmniej drugi rok szkolenia.

Uruchamiamy do wyboru dwie grupy w formie spotkań online:

  1. w nurcie systemowym z uwzględnieniem teorii psychodynamicznych, którą poprowadzi dr Bogusława Piasecka – psycholożka, psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – brak miejsc
  2. w nurcie psychodynamicznym, którą poprowadzi mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta – psycholożka, psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Grupa superwizyjna będzie miała charakter ciągły, a jej uczestnicy proszeni będą o zadeklarowanie gotowości regularnego spotykania się w grupie w zakontraktowanym cyklu.

Terminy spotkań w 2023 roku:

Grupa dr Bogusławy Piaseckiej – 13.03, 17.04, 15.05, 12.06, 11.09, 09.10, 13.11, 11.12

Grupa mgr Ewy Strycharczyk-Kalety – 06.03.23, 03.04.23, maj do ustalenia, 5.06.23, dalsze terminy do ustalenia wewnątrz grupy.

Spotkania w godz. 18.00-21.00 (3 godziny zegarowe) na platformie ZOOM.

Ilość osób w grupie: min. 6, max. 10

Wymagania: ukończony drugi rok szkolenia oraz aktywna praca psychoterapeutyczna z parami, rodzinami lub pacjentami indywidualnymi

Koszt 1 spotkania – 150 zł (nieobecność na zakontraktowanym wcześniej spotkaniu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty)

Zgłoszenia przez formularz – nabór zakończony