List do prof. Adama Bodnara

Szanowny Panie Profesorze, 

W imieniu Zarządu Fundacji KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie oraz psychoterapeutów związanych z Fundacją, pragniemy wyrazić Panu wielki szacunek i głęboką wdzięczność za sposób w jaki pełnił Pan funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Pragniemy Panu  podziękować  za pełną poświęcenia, zaangażowania i odpowiedzialności pracę, której celem była troska o przestrzeganie praw jednostki w demokratycznym państwie. W tym trudnym czasie, gdy łamane są reguły demokratycznego ładu i zagrożone są prawa jednostki do decydowania o swoich wyborach był Pan autentycznym obrońcą człowieka i stróżem prawa. Pana wrażliwość na niesprawiedliwość, przestrzeganie wartości etycznych i społecznych i doskonała znajomość prawa sprawiły, że stał się Pan dla nas i dla wielu innych osób autorytetem moralnym, głosem wskazującym jakich linii nie wolno przekroczyć. Mamy nadzieję, że standardy jakie Pan wyznaczył będą kontynuowane przez Pana następców. 

Dziękując raz jeszcze, życzymy Panu Profesorowi sił do realizacji nowych projektów.

prof. dr hab. Barbara Józefik
wiceprezes Fundacji KONTEKST

lek. Bartłomiej Taurogiński
prezes Fundacji KONTEKST