Kurs specjalistyczny Terapia rodzin z małymi dziećmi

Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uruchamiamy nabór na nowy kurs specjalistyczny „Terapia rodzin z małymi dziećmi”.

Zapraszamy na kurs osoby, które prowadząc psychoterapię chcą pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie dotyczące specyfiki terapii rodzin i oddziaływań rodzinnych w pracy z rodzinami z niemowlętami i małymi dziećmi.

Program obejmujący 200 godzin realizowany będzie przez zespół pracujący w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Fundacji KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie oraz przez osoby współpracujące z Fundacją.

Warunek uczestnictwa: wymagany ukończony 2 rok całościowego kursu psychoterapii lub 3 lata innych szkoleń psychoterapeutycznych, w tym co najmniej 100 godzin szkolenia w podejściu systemowym.

PROGRAM RAMOWY KURSU

 
Nr

Tytuł

Zakres tematyczny Prowadzący Data
1 Wprowadzenie teoretyczne do terapii rodzin z małym dzieckiem. Część I Perspektywa systemowa integrująca koncepcję  przywiązania, teorię  mentalizacji, teorię  narracyjną prof. dr hab. Barbara Józefik 2-3.02.2024
2 Wprowadzenie teoretyczne do psychoterapii pacjenta w wieku rozwojowym. Część II Psychodynamiczna terapia pacjenta w wieku rozwojowym dr Tomasz
Ptak
1-2.03.2024
3 Problematyka rozwoju pre- i postnatalnego dziecka Fazy rozwoju dziecka ujmowane w perspektywie cyklu życia rodziny, doświadczeń transgeneracyjnych rodziców, koncepcji więzi, oczekiwań kulturowych,  systemowy opis tych procesów mgr Antonina Bryniarska 20.04.2024
4 Problematyka rozwoju dziecka: od 2 do 6 lat Specyfika rozwoju dziecka w tej fazie życia i  kontekst zmian cyklu życia rodziny, momenty kryzysowe,  systemowy opis tych procesów mgr Joanna Bielecka 17-18.05.2024
5 Problematyka rozwoju dziecka: od 6 do 10 lat Specyfika rozwoju dziecka w tej fazie życia i  kontekst zmian cyklu życia rodziny, momenty kryzysowe, systemowy opis tych procesów dr Agnieszka Lelek 14-15.06.2024
6 Zaburzenia rozwojowe i ich wpływ na funkcjonowanie rodziny Neuroróżnorodność, zaburzenia całościowe, zaburzenia integracji sensorycznej, mutyzm. Wpływ nienormatywnego rozwoju dziecka na funkcjonowanie rodzony. lek. Barbara Wojszel 21.09.2024
7 Setting i specyfika pracy terapeuty rodzin z małym dzieckiem Opis charakterystyki pracy (elastyczność, przymierze), przygotowanie gabinetu, pomoce terapeutyczne mgr Joanna Bielecka 4-5.10.2024
8 Interwencje terapeutyczne w okresie okołoporodowym i noworodkiem

Metody pracy: oddziaływania grupowe, oddziaływania w diadzie matka-dziecko, specyficzne techniki, ogólne zasady pracy, setting

Konsultacje superwizjne uczestników szkolenia

mgr Aleksandra Fabjańska 23.11.2024
9 Interwencje terapeutyczne w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Metody pracy: metody projekcyjne, rysunek, gry, metody narracyjne, ogólne zasady pracy, setting.

Konsultacje superwizyjne uczestników szkolenia

mgr Joanna Bielecka 13-14.12.2024
10 Zaburzenia lękowe, depresyjne i snu – oddziaływania psychoterapeutyczne

Metody pracy z konkretnym rodzajem zaburzenia u dziecka

Konsultacje superwizyjne uczestników szkolenia

dr Agnieszka Lelek 17-18.01.2025
11 Zaburzenia jedzenia, zaburzenia behawioralne oraz zaburzenia zachowania u dzieci – oddziaływania psychoterapeutyczne

Kwestie kulturowe, społeczne, indywidualne, trudności fizjologiczne i emocjonalne – różnicowanie

Konsultacje superwizyjne uczestników szkolenia

mgr Antonina Bryniarska, lek Barbara Wojszel 14-15. 02.2025
12 Struktura rodziny  a oddziaływania terapeutyczne

Specyfika pracy z rodzinami po rozwodzie, rodzinami rekonstruowanymi i adopcyjnymi

Konsultacje superwizyjne uczestników szkolenia

mgr Magdalena Krupa 28.02-1.03.2025
13 Przemoc i wykorzystanie w rodzinie z małymi dziećmi – zasady postępowania

Zasady pracy, współpraca z innymi instytucjami, kwestie prawne

Konsultacje superwizjne uczestników szkolenia

lek. Bartłomiej Taurogiński 05.04.2025
14 Techniki narracyjne Wykorzystanie technik narracyjnych w pracy, kwestionariusze feedbacku Robera dr Agnieszka Lelek 16-17.05.2025
15 Podsumowanie i zakończenie szkolenia Zajęcia warsztatowe: omawianie procesów terapeutycznych uczestników kursu prof. dr hab. Barbara Józefik 14.06.2025

Miejsce odbywania zajęć: ul. Zaleskiego 18/2, Kraków
Koszt uczestnictwa: 7350 zł płatny w 3 równych ratach (do 15.12.23, 15.09.24 i 15.01.25)

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu na kurs poinformujemy Państwa mailowo.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: