Apel w sprawie uznania godności i uczuć osób transpłciowych

My, psychoterapeuci rodzinni, indywidualni i grupowi, przedstawiciele zawodu zaufania społecznego, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec trwającej od kilku miesięcy kampanii poniżania i ośmieszania osób transpłciowych. Jesteśmy świadkami próby dehumanizacji i dyskredytacji tych osób przez osoby publiczne, wypowiadające się w mediach i na spotkaniach z obywatelami, wobec czego wyrażamy protest.  Historia uczy nas, że dalsza eskalacja tego typu działań prowadzić może do aktów fizycznej agresji czy wręcz prób fizycznej eliminacji naznaczanej w taki sposób grupy społecznej.    

Równocześnie wobec prowadzonej dezinformacji mamy obowiązek przytoczyć podstawowe fakty związane z ludzką płciowością i seksualnością. Stanowisko wyrażone w Deklaracji Praw Seksualnych Światowego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego (World Association for Sexual Health; WAS) podkreśla, że prawa seksualne jednostki są prawami człowieka, a ich przestrzeganie jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia i utrzymania zdrowia psychicznego i seksualnego. Zróżnicowanie ludzkiej seksualności i płciowości w zakresie tożsamości płciowej czy orientacji seksualnej uznane zostało przez wiodące naukowe towarzystwa międzynarodowe i krajowe za fakt niemający charakteru patologii. Dane naukowe potwierdzają, że przemoc werbalna i fizyczna, społeczne wykluczenie i inne akty dyskryminacyjne negatywnie wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne osób transpłciowych, przekładają się na ich cierpienie, a w skrajnych przypadkach doprowadzają do samobójstwa. Osobami szczególnie podatnymi na doświadczanie stresu mniejszościowego są osoby transpłciowe, które niejednokrotnie potrzebują dodatkowego wsparcia w związku z odczuwaniem dysforii płciowej, a negowanie ich odczuwanej tożsamości płciowej prowadzi do znacznego cierpienia. 

Wzywamy przedstawicieli partii politycznych wszystkich opcji, decydentów, posłów, senatorów, dziennikarzy i inne osoby aktywne w życiu publicznym do zaniechania stosowania języka nienawiści, szczególnie wobec osób będących w mniejszości, nieposiadających wystarczających zasobów do bronienia swoich praw.

 • Zarząd Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • prof. dr hab. Bogdan de Barbaro, członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • prof. dr hab. Barbara Józefik, członkini Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • prof. dr hab. Irena Namysłowska, przewodnicząca Komisja Etyki Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • dr hab. Mariusz Furgał członek Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • dr Wojciech Drath, członek Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski, przewodniczący Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej
 • mgr Jacek Maślankowski przewodniczący Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Dominik Gawęda sekretarz Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Jarosław Gliszczyński przewodniczący elekt Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Magdalena Grubich wiceprzewodnicząca Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Monika Jaklewicz członkini Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Krzysztof Klajs, były przewodnicący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzstwa Psychiatrcznego
 • mgr Jacek Kopeć członek Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Hanna Pinkowska-Zielińska członkini Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • dr Bogusława Piasecka, wice-przewodnicząca Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologiczenego
 • mgr Marcin Woźniak skarbnik Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Aneta Wróblewska członkini Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Maciej Żurek sekretarz Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego