ZARZĄD FUNDACJI

lek. mgr Feliks Matusiak – PREZES ZARZĄDU
prof. dr hab. Barbara Józefik – WICEPREZES ZARZĄDU
lek. Bartłomiej Taurogiński – SEKRETARZ FUNDACJI
mgr Olga Józefik-Chojnacka
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!