Skip to content

ZARZĄD FUNDACJI

lek. Bartłomiej Taurogiński – PREZES ZARZĄDU
prof. dr hab. Barbara Józefik – WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Monika Janczura – SEKRETARZ FUNDACJI
lek. mgr Feliks Matusiak
mgr Olga Józefik-Chojnacka
Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin