Nabór do grupy superwizyjnej

Szanowni Państwo

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uruchamiamy kolejną grupę superwizyjną, tym razem prowadzoną przez dr Lucynę Drożdżowicz w nurcie integrującym myślenie systemowe z teorią relacji z obiektem.

Zapraszamy osoby, które chciałyby rozwijać swój warsztat terapeutyczny intensywnie pracując w małej sześcioosobowej grupie superwizyjnej, korzystając  z bogatego, wieloletniego doświadczenia psychoterapeutycznego, superwizyjnego i klinicznego dr Drożdżowicz. Superwizji mogą być poddane zarówno procesy psychoterapii indywidualnej dorosłych, młodzieży, jak i terapii par i rodzin.

Do dołączenia do grupy zapraszamy absolwentów całościowych kursów psychoterapeutycznych, a także osoby w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, które ukończyły co najmniej 3 rok szkolenia.

Grupa superwizyjna będzie miała charakter ciągły i zamknięty, a jej uczestnicy proszeni będą o zadeklarowanie gotowości regularnego spotykania się w grupie w zakontraktowanym cyklu.

Terminy spotkań:  13.11, 11.12, 15.01, 12.02, 11.03, 15.04, 13.05, 17.06

Spotkania w godz. 18.00-21.30 (3 godziny zegarowe z dwiema 15 minutowymi przerwami)

Miejsce: ul. Borelowskiego Lelewela 17/2, Kraków

Ilość osób w grupie: 6

Wymagania: ukończony min. trzeci rok szkolenia oraz aktywna praca psychoterapeutyczna z parami, rodzinami lub pacjentami indywidualnymi

Koszt 1 spotkania – 320 zł (nieobecność na zakontraktowanym wcześniej spotkaniu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty)

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: