Dofinansowanie szkoleń z grantu w ramach inicjatywy „Konsorcjum Filantropijne” Edycja 2023/2024

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin została beneficjentem Omenaa Foundation i otrzymała Grant na Projekt w ramach Konsorcjum Filantropijnego w edycji 2023/2024. W związku z tym Fundacja uruchomiła fundusz celowy w wysokości 30 000 (trzydzieści tysięcy) złotych, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie lub dofinansowanie szkoleń specjalistycznych z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dzieci i młodzieży kadr pracujących w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Beneficjenci funduszu będą mogli dowolnie wybrać rodzaj i wymiar specjalistycznego szkolenia (oferowanego przez instytucje szkolące na terenie Polski lub za granicą) pod warunkiem, że zaproponowany rodzaj kształcenia się będzie spójny z wykonywaną profesją.

Wszystkich pracowników Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, którzy chcieliby przystąpić do postępowania o przyznanie środków, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2024r. Po tym czasie komisja grantowa podejmie decyzję o liczbie i wysokości dofinansowań. Osoby, którym zostaną przyznane środki będą proszone o podpisanie z Fundacją KONTEKST umowy darowizny oraz odpowiednie udokumentowanie poniesionych kosztów szkolenia i uczestniczenia w nim.