Skip to content

Trening DBT dla nastolatków i ich rodzin (DBT-A)

Zapraszamy do uczestnictwa w grupowym treningu umiejętności dla młodzieży zmagającej się z trudnościami w regulacji emocji w formacie grupy wielorodzinnej, to jest grupy, w której skład wchodzi wiele rodzin jednocześnie. Jego głównym celem jest nauka umiejętności, które pomogą uczestnikom w:

  • pogłębieniu wiedzy na temat swoich uczuć
  • dążeniu do zdrowych relacji rodzinnych i społecznych
  • bezpiecznym przechodzeniu przez sytuacje kryzysowe.

Trening grupowy jest uzupełnieniem terapii indywidualnej w nurcie dialektyczno-behawioralnym DBT albo innym nurcie terapeutycznym.

Designed by pch.vector / Freepik

 Jaki jest cel spotkań?

W czasie zajęć będziemy uczyć się konkretnych umiejętności z zakresu terapii dialektyczno-behawioralnej, koncentrujących się wokół pięciu modułów: uważności, regulacji emocji, podążania drogą środkową, tolerancji dyskomfortu psychicznego oraz skuteczności interpersonalnej.
 
Dla kogo jest DBT-A?
Nasz trening umiejętności kierujemy do uczniów 8 kl. szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Na każde spotkanie zapraszamy nastolatków razem z opiekunami.
 
Jaki będzie skład grupy?
Na zajęcia zapraszamy 6 rodzin (nastolatek i maksymalnie 2 opiekunów). Spotkania będą miały formę warsztatową.
 
➢Osoby prowadzące
Zespół prowadzących trening tworzy czterech psychoterapeutów DBT: Katarzyna Furman, Emilia Sygulska, Kaja Wieczorek-Socha i Bartłomiej Taurogiński. Każdy moduł treningu będzie przeprowadzony przez dwoje terapeutów.
 
Kiedy będą odbywać się spotkania?
Trening będzie odbywał się w każdą środę w godzinach 18:15-20:15. Rozpoczynamy 3 listopada 2021.
 
Ile spotkań planujemy?
Cały trening trwa 24 tygodnie i podzielony jest na 4 moduły. Grupa będzie miała charakter otwarty – rekrutacja będzie prowadzona w miarę wolnych miejsc na każdy moduł osobno. Jeden moduł trwa 6 tygodni. Moduły realizowane są w następującej kolejności: “Umiejętności związane z tolerancją dyskomfortu psychicznego”, “Podążanie drogą środkową”, “Umiejętności związane z regulacją emocji” oraz “Umiejętności związane ze skutecznością interpersonalną”. Każdy z wymienionych 4 modułów rozpoczyna się dwoma spotkaniami orientującymi w terapii dialektyczno-behawioralnej oraz wprowadzającymi podstawowe umiejętności z zakresu “Uważności”, która uważana jest za fundament terapii dialektyczno-behawioralnej.
 
Jakie są koszty?
Koszt jednego spotkania to 100 zł. W tej cenie mieści się uczestnictwo jednego nastolatka i maksymalnie dwojga jego opiekunów. Cena za cały moduł (6 spotkań) to 600 zł. Możliwa płatność za całość modułu z góry lub w 2 ratach po 300 zł.
 
Gdzie będą odbywać się spotkania grupy?
W siedzibie Fundacji Kontekst, ul. Borelowskiego-Lelewela 17/2 w Krakowie (na Salwatorze).
 
➢Kiedy prowadzony jest kolejny nabór?
Początek kolejnego modułu, tj. “Podążanie drogą środkową”, zaplanowany jest na 5 stycznia 2022 roku. Kolejne zajęcia zaplanowane są na 12 stycznia 2022 oraz na 2, 9, 16, 23 lutego 2022 roku.
 
Jak się zapisać?
Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową pod adresem: dbta@fundacjakontekst.pl
Po potwierdzeniu możliwości udziału prosimy o dokonanie płatności przelewem na konto Fundacji KONTEKST:
91 1750 0012 0000 0000 3987 9336
Tytułem: „Udział w treningu DBT-A” 
Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin