Skip to content

Informacje na temat dostępności OPIeki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Małopolsce

Informacje na stronie NFZ:

Lista ośrodków, które przystąpiły do pilotażowego programu leczenia uzależnień od nowych technologii

Wykaz ośrodków I stopnia referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Informator dla mieszkańców Krakowa:

Krakowski informator o formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Artykuł na portalu www.krakow.pl:

Gdzie po pomoc psychologiczno-psychiatryczną dla dzieci i młodzieży?

Wykaz jednostek w Małopolsce, które udzielają świadczeń z rodzaju “świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży” (opracowanie własne, stan na 16.08.2022 r.)

Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin