TERAPIA

fbt
mgr Anna Bogusz-Corkill

Psycholog i psychoterapeuta specjalizujący się w terapii młodzieży i młodych dorosłych. Ma ukończone Całościowe Szkolenie Podyplomowe Przygotowujące do Certyfikatu Psychoterapeuty PTP atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP. Jest certyfikowanym specjalistą terapii środowiskowej  (nr cert. 072/2011), członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) oraz członkiem Stowarzyszenia Pedagogów i Terapeutów SPiT. Ukończyła także kursy z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz pedagogiki leczniczej.

Na co dzień pracuje w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii  Dzieci i Młodzieży  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Wieliczce na stanowisku psychologa, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową , spotkania z rodzinami pacjentów i  diagnozę psychologiczną. Pracuje również w szkole przyklinicznej na stanowisku wychowawcy.

W praktyce terapeutycznej  skupia się wokół pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi  prezentującymi szerokie spektrum trudności emocjonalnych i zaburzeń psychicznych, tj. zaburzenia zachowania, depresyjne, lękowe, odżywiania , problemy osobowościowe, kryzysy rozwojowe i rodzinne.

Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

W sposób ciągły poszerza swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, seminariach, konferencjach naukowych a swoją pracę poddaje superwizji.

Prowadzi także szkolenia, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne m.in. dla kadry pedagogicznej w szkołach.

tel. 601 054606

mail: aniacorkill@gmail.com 

A. Siwiec-Bek
mgr Agata Siwiec-Bek

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizując ścieżkę Psychologii Klinicznej. Rok później otrzymałam dyplom studiów podyplomowych „Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów”. Następnie zrealizowałam całościowy kurs psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin, pod kierownictwem prof. dr hab. med. Bogdana de Barbaro. Obecnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkiem.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając liczne staże m.in. w Zakładzie Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Fundacji Terapii Rodzin Na Szlaku oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.  Przez ponad 5 lat pracowałam w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju „Effatha” w Krakowie, gdzie prowadziłam zarówno terapię  indywidualną i grupową dzieci, jak również cykliczne konsultacje dla rodzin pacjentów. W kolejnych latach współpracowałam z Poradnią Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO. Od 2019 roku pracuję w Zespole Leczenia Środowiskowego Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Równolegle pracuję w zespole terapeutów w „Pracowni nad Sobą”. W psychoterapii wykorzystuję podejście systemowe i psychodynamiczne, a w Fundacji Kontekst prowadzę terapię indywidualną, a także terapię rodzinną i terapię par (również w dwuosobowym zespole terapeutycznym). Uczestniczę w regularnych superwizjach prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dbając o najwyższą jakość własnej pracy.

tel. 579 638 12

email: psychoterapiaagata@gmail.com

Terapia | Fundacja Kontekst
dr n. med. Grzegorz Mączka

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas wieloletniej pracy jako asystent w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Badawczo zainteresowany zaburzeniami afektywnymi. Autor publikacji specjalistycznych w języku polskim i angielskim, recenzji oraz wystąpień konferencyjnych. Obecnie zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, superwizją oraz dydaktyką dla psychoterapeutów.

email: maczka.grzegorz@gmail.com

dr Bogusława Piasecka
mgr Monika Janczura
mgr Katarzyna Tomasiewicz
mgr Antonina Bryniarska
mgr Olga Józefik
lek. Bartłomiej Taurogiński
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!