SZKOLENIA PODYPLOMOWE W SOPOCIE

Fundacja KONTEKST nawiązała współpracę z Pracownią Pomocy Psychologicznej w Sopocie, w  ramach której realizuje szkolenia podyplomowe dla psychologów, pedagogów, psychoterapeutów.

Najbliższe szkolenia to:

  1. Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki terapii rodzin z dziećmi i młodzieżą

  2. Leczenie zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych

Leczenie zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych

Program obejmujący 120 godzin jest realizowany w trakcie 8 warsztatów przez zespół pracujący w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Fundacji KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie.

W trakcie szkolenia przedstawione zostanie holistyczne, systemowe podejście do leczenia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży, uwzględniające oddziaływania psychoterapeutyczne (różne formy i modalności), farmakologiczne i somatyczne.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które prowadząc psychoterapię chcą pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie dotyczące szeroko rozumianej problematyki zaburzeń odżywiania. 

Zespół realizujący kurs

prof. dr hab. Barbara Józefik – certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka, specjalistka psychoterapeutka dzieci i młodzieży, specjalistka psycholożka kliniczna

lek. Bartłomiej Taurogiński –  specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta CBT,  uznane doświadczenie jako równoważne z ukończeniem specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży, ukończone szkolenie w Anna Freud National Centre dotyczące terapii wielorodzinnej

mgr Monika Janczura – specjalistka psycholożka kliniczna, psychoterapeutka, uznane doświadczenie jako równoważne z  ukończeniem specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży

lek. mgr  Feliks Matusiak – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, uznane doświadczenie jako równoważne z ukończeniem specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży

dr n. med. Dorota Solecka – certyfikowana psychoterapeutka, specjalistka psychoterapeutka dzieci i młodzieży, specjalistka psycholożka kliniczna, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży

mgr Aleksandra K. Tomasiewicz – psychoterapeutka, psycholożka arteterapeutka, ukończone szkolenie w Anna Freud National Centre dotyczące terapii wielorodzinnej

 

Leczenie zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży

 Warsztat 1          7-8 październik  2023     prof. Barbara Józefik

Zaburzenia odżywania się w perspektywie historycznej i kulturowej.
Ciało w kulturze. Problematyka Ja cielesnego.
Zaburzenia karmienia i odżywiania się w dzieciństwie. Znaczenie relacji wczesnodziecięcej.
Różne formy zaburzonego odżywiania się (napadowe objadanie się, pregoreksja, bigoreksja, ortoreksja).

Warsztat 2           3-5 listopad 2023  lek. Bartłomiej Taurogiński

Obraz kliniczny /  anoreksji i bulimii psychicznej
Diagnoza różnicowa, współwystępowanie innych zaburzeń, czynniki ryzyka, rokowanie.
Kacheksja, zasady restytucji masy ciała. Farmakoterapia. Rola dietetyka.

Warsztat 3           2-3 grudzień 2023 dr Dorota Solecka

Psychologiczna problematyka otyłości.
Konsultacja superwizyjna terapii prowadzonej przez uczestnika szkolenia (opcjonalnie).

 Warsztat 4               20-21 styczeń 2024  prof. Barbara Józefik

Podejście systemowe w rozumieniu i leczeniu anoreksji i bulimii psychicznej w okresie dojrzewania.
Znaczenie jedzenia w relacjach rodzinnych.
Zasady pracy z rodziną, budowanie przymierza terapeutycznego, techniki pracy.
Zastosowanie podejścia narracyjnego, techniki eksternalizacji.
Konsultacja superwizyjna terapii prowadzonej przez uczestnika szkolenia (opcjonalnie).

 Warsztat 5             10-11  luty 2024  dr hab. Maciej Pilecki

Podejście psychodynamiczne – rozumienie zaburzeń odżywiania w tym modelu, techniki pracy.
Zaburzenia osobowości a problematyka zaburzeń odżywiania.
Konsultacja superwizyjna terapii prowadzonej przez uczestnika szkolenia (opcjonalnie).

 Warsztat 6            9-10  marzec  2024  lek. Bartłomiej Taurogiński

Podejście poznawczo–behawioralne w leczeniu rozumienie anoreksji i bulimii psychicznej. Zastosowanie dialogu motywującego. Analiza case study.
Konsultacja superwizyjna terapii prowadzonej przez uczestnika szkolenia (opcjonalnie).

 Warsztat 7     13-14  kwiecień  2024 mgr Monika Janczura

Leczenie ambulatoryjne – model zintegrowany. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia ambulatoryjnego. Terapia indywidualna pacjentek z zaburzeniami odżywiania. Analiza case study.
Konsultacje superwizyjne terapii prowadzonych przez uczestników (opcjonalnie).

 Warsztat 8        11-12  maj 2024    mgr Klaudiusz Kudła

Leczenie w warunkach stacjonarnych. Aspekty prawne (leczenie bez zgody).
Współpraca zespołu leczącego.
Rola rodziny w leczeniu stacjonarnym dziecka i nastolatka.
Konsultacja superwizyjna terapii prowadzonej przez uczestnika szkolenia (opcjonalnie).