Skip to content

SIEDZIBA FUNDACJI

Fundacja prowadzi swoją działalność w lokalu, w którym znajdują się dwie sale seminaryjne oraz dwa gabinety psychoterapii.

Umożliwiamy wynajęcie sal seminaryjnych na potrzeby organizowania szkoleń. W tym celu zapraszamy do osobistego kontaktu z Fundacją.

Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin