Skip to content

RAMOWY PROGRAM

Szkolenie obejmuje 3 zasadnicze moduły

Moduł I: Podejście systemowe w terapii rodzin
Moduł II: Zagadnienia ogólne oraz tzw. minimum podejścia poznawczo- behawioralnego oraz podejścia humanistycznego
Moduł III: Podejście psychodynamiczne


Program jest realizowany przez zespół Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ i zespół Oddziału Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ przy współpracy osób pracujących w innych instytucjach. Szkolenie jest 5-letnie.


Zajęcia w module I odbywają się raz w miesiącu w soboty lub niedziele od 9:00 do 18:00 oraz w wybrane piątkowe popołudnia od 16:00 do 20:00.
Zajęcia w module II obejmują soboty oraz 4 weekendy.
W module III wszystkie zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela od 9:00 do 18:00).

Program szkolenia

Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin