Skip to content

O NAS

Fundacja KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin powstała na bazie doświadczeń klinicznych, dydaktycznych i badawczych zespołu Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM i Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Celem działania Fundacji jest propagowanie wiedzy na temat psychoterapii, w tym terapii rodzin, jako sposobu rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci, nastolatków, dorosłych, rodzin i par oraz umożliwienie nabywania umiejętności psychoterapeutycznych.

Ważnym aspektem jest także podejmowanie inicjatyw społecznych prowadzących do rozwoju psychoterapii i terapii rodzin w naszym kraju oraz wspieranie wszelkich działań, które mają na celu szeroko pojętą ochronę zdrowia psychicznego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie szkolenia całościowego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych z zakresu psychoterapii, terapii rodzin i ochrony zdrowia psychicznego,
  • prowadzenie działalności leczniczej,
  • organizowanie konferencji i warsztatów,
  • prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej.

Fundacja jest otwarta na współpracę z osobami i instytucjami, które podobnie definiują cele własnej działalności.

Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin