Ogłoszenie Laureatów Nagrody im. prof. Marii Orwid w roku 2021

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy o wynikach konkursu o Nagrodę Naukową im. prof. Marii Orwid przyznawaną w 2021 roku za publikację z dziedziny psychoterapii o wybitnych walorach naukowych, edukacyjnych lub merytorycznych opublikowaną w latach 2017-2020.

Do konkursu zostało zgłoszonych pięć publikacji (z czego wszystkie opublikowane zostały na łamach kwartalnika Psychoterapia):

Wszystkie prace zostały poddane ocenie przez Kapitułę w składzie: prof. Jacek Bomba, prof. Irena Namysłowska, prof. Barbara Józefik oraz lek. Bartłomiej Taurogiński.

Wszystkie zgłoszone do Konkursu prace zdobyły uznanie i wysoką ocenę członków Kapituły. Praca zespołowa dotycząca konstrukcji klinicznego studium przypadku w psychoterapii została uznana za niezwykle przydatną z perspektywy dydaktycznej, podkreślano jej wysoki poziom merytoryczny. Kapituła podkreślała także kreatywność oraz istotność problematyki przekazu w pracach Beaty Grządziel. Z kolei w przypadku pracy Szymona Chrząstowskiego wskazywano na dostarczanie nowatorskich idei, które mogą być praktycznie zastosowane przez psychoterapeutów w pracy terapeutycznej. Praca Agnieszki Lelek oraz Magdaleny Adamczyk-Banach podnosiła temat niezwykle ważny, odnoszący się do najpowszechniejszych trudności emocjonalnych w populacji dziecięco-młodzieżowej oraz ukazywała rolę terapii rodzin we wspieraniu lękowych dzieci.

Ostateczna decyzja o przyznaniu Nagrody była bardzo trudna. Poprzedziła ją wnikliwa i gorąca dyskusja członków Kapituły. O nagrodzeniu pracy Agnieszki Lelek i Magdaleny Adamczyk-Banach – Udział rodziców w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży zdecydowały aktualność i waga podjętego problemu, oraz jego bliskość priorytetom i sposobowi myślenia prof. Marii Orwid.

Laureatkom Nagrody serdecznie gratulujemy!