Nagroda im. prof. Marii Orwid 2021

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że 1 stycznia 2021 roku uruchamiamy możliwość zgłaszania publikacji do Konkursu o Nagrodę Naukową im. Prof. Marii Orwid. 

W edycji konkursowej w 2021 roku w składzie Kapituły zasiadają następujące osoby:

prof. dr hab. Jacek Bomba
prof. dr hab. Irena Namysłowska
prof. dr hab. Barbara Józefik
dr hab. Maciej Pilecki
lek. Bartłomiej Taurogiński

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem oraz do wypełnienia zgłoszenia.

Zgłoszenie publikacji (wypełnia osoba zgłaszająca):

Oświadczenie autora (wypełnia każdy autor zgłoszonej publikacji):