Nabór na XVIII edycję całościowego szkolenia w psychoterapii

Miło nam poinformować, że uruchamiamy zapisy na kolejną już edycję całościowego, 5-letniego kursu psychoterapii “Szkolenie systemowo-psychodynamiczne. Podejście zintegrowane”. Z ramowym planem całego szkolenia można zapoznać się na podstronie “ramowy program”, a poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram 1-szego roku szkolenia. 

25.09.2022 – Wykład wprowadzający – Podejścia psychoterapeutyczne, relacja terapeutyczna. Koncepcja przywiązania. Integracja.

14.10 – 15.10.2022 – Systemowe rozumienie rodziny. Ewolucja systemowego myślenia. Podejście transgeneracyjne Koncepcja Bowena. Wprowadzenie do genogramu. Cykl życia rodzinnego. Mity rodzinne.

12.11.2022 – Podejście transgeneracyjne. Koncepcja nieukończonej żałoby Paula. Lojalności i obligacje rodzinne. Rodzina z problematyką nieukończonej żałoby – kazuistyka.

03.12.2022 – Struktura rodziny, podstawowe pojęcia. Zasady konceptualizacji problemu w terapii strukturalnej, zasady, techniki, rola terapeuty – wykład. Kazuistyka

14.01.2023 – Komunikacja w rodzinie. Komunikacja dysfunkcjonalna.

25.02.2023 – Podejście strategiczne w terapii rodzin. Zasady konceptualizacji problemu w terapii strategicznej – ćwiczenia. Techniki terapii strategicznej.

10.03 – 11.03.2023 – Szkoła Mediolańska. Technika pytań cyrkularnych. Ćwiczenie pierwszego wywiadu z rodziną.

31.03 – 01.04.2023 – Symulowana terapia, tworzenie hipotez  – ćwiczenia. Budowanie przymierza w terapii rodzin.

12.05 – 13.05.2023 – Team reflektujący. Podejście narracyjne.

02.06 – 03.06.2023 – Symulowana terapia, tworzenie hipotez  – ćwiczenia. Koncepcja mentalizacji. Mentalizowanie w procesie psychoterapii.

Wysokość opłat (każdy rok płatny w dwóch równych ratach):

I rok  – 6 500 zł brutto 
II rok – 6 500 zł brutto 
III rok – 6 500 zł brutto
IV rok – 7 900 zł brutto
V rok  – 7 900 zł brutto 

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Zastrzegamy prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.