Nabór na XIX edycję szkolenia całościowego z psychoterapii

Miło nam poinformować, że uruchamiamy zapisy na kolejną edycję całościowego, pięcioletniego kursu psychoterapii „Szkolenie systemowo-psychodynamiczne. Podejście zintegrowane”. Z ramowym planem całego szkolenia można zapoznać się na podstronie „ramowy program”, a poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram pierwszego roku szkolenia. 

Kurs całościowy przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty przeznaczony jest głównie dla lekarzy psychiatrów, ale też lekarzy rodzinnych, psychologów, pedagogów dysponujących podstawowym doświadczeniem klinicznym.

Kandydaci powinni mieć minimum ROCZNE doświadczenie pracy z pacjentami.

Kurs posiada atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, co wiąże się z koniecznością zapisania do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Uczestnicy naszego szkolenia zobowiązani są do zapisania się do wybranej sekcji w trakcie pierwszego roku.

Harmonogram zajęć I roku:

16.02 –  17.02.2024 – Integracja. Wykład wprowadzający – Podejścia psychoterapeutyczne, relacja terapeutyczna. Koncepcja przywiązania.

15.03 – 16.03.2024 – Systemowe rozumienie rodziny. Ewolucja systemowego myślenia. Podejście transgeneracyjne Koncepcja Bowena. Wprowadzenie do genogramu. Cykl życia rodzinnego. Mity rodzinne.

06.04.2024 – Podejście transgeneracyjne. Koncepcja nieukończonej żałoby Paula. Lojalności i obligacje rodzinne. Rodzina z problematyką nieukończonej żałoby – kazuistyka. Tworzenie hipotez na podstawie genogramu.

18.05.2024 – Struktura rodziny, podstawowe pojęcia. Zasady konceptualizacji problemu w terapii strukturalnej, zasady, techniki, rola terapeuty – wykład. Kazuistyka.

14.06 – 15.06.2024 – Komunikacja w rodzinie. Komunikacja dysfunkcjonalna. Podejście strategiczne w terapii rodzin. Zasady konceptualizacji problemu w terapii strategicznej. Techniki terapii strategicznej.

20.09 – 21.09.2024 – Szkoła Mediolańska. Technika pytań cyrkularnych. Ćwiczenie pierwszego wywiadu z rodziną.

25.10 – 26.10.2024 – Symulowana terapia, tworzenie hipotez  – ćwiczenia. Budowanie przymierza w terapii rodzin.

06.12 – 07.12.2024 – Team reflektujący. Podejście narracyjne.

17.01 – 18.01.2025 – Symulowana terapia, tworzenie hipotez  – ćwiczenia. Koncepcja mentalizacji. Mentalizowanie w procesie psychoterapii.

14.02 – 15.02.2025 – Konceptualizacja problemu w terapii systemowej 

Wysokość opłat (każdy rok płatny w dwóch równych ratach):

I rok  – 7 000 zł brutto 
II rok – 7 000 zł brutto 
III rok – 7 000 zł brutto
IV rok – 10 000 zł brutto
V rok  – 10 000 zł brutto 

Zmiana ceny może nastąpić w sytuacji wysokiej inflacji (powyżej 10% r/r).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

Zastrzegamy prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.