Nabór na XVII edycję całościowego szkolenia w psychoterapii

Miło nam poinformować, że uruchamiamy zapisy na kolejną już edycję całościowego, 5-letniego kursu psychoterapii “Szkolenie systemowo-psychodynamiczne. Podejście zintegrowane”. Z ramowym planem całego szkolenia można zapoznać się na podstronie “ramowy program”, a poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram 1-szego roku szkolenia. 

04.09.2021 – Wykład wprowadzający – Podejścia psychoterapeutyczne, relacja terapeutyczna. Koncepcja przywiązania. Integracja.

17.10.2021 – Systemowe rozumienie rodziny. Ewolucja systemowego myślenia. Podejście transgeneracyjne Koncepcja Bowena. Wprowadzenie do genogramu. Cykl życia rodzinnego. Mity rodzinne.

06.11.2021 – Podejście transgeneracyjne. Koncepcja nieukończonej żałoby Paula. Lojalności i obligacje rodzinne. Rodzina z problematyką nieukończonej żałoby – kazuistyka.

04.12.2021 – Struktura rodziny, podstawowe pojęcia. Zasady konceptualizacji problemu w terapii strukturalnej, zasady, techniki, rola terapeuty – wykład. Analiza taśmy video. Kazuistyka

22.01.2022 – Komunikacja w rodzinie. Komunikacja dysfunkcjonalna.

05.02.2022 – Podejście strategiczne w terapii rodzin. Zasady konceptualizacji problemu w terapii strategicznej – ćwiczenia. Techniki terapii strategicznej.

27.03.2022 – Szkoła Mediolańska. Technika pytań cyrkularnych. Ćwiczenie pierwszego wywiadu z rodziną.

29.04.2022-30.04.2022 – Symulowana terapia, tworzenie hipotez  – ćwiczenia. Budowanie przymierza w terapii rodzin.

28.05.2022 – Koncepcja mentalizacji. Mentalizowanie w procesie psychoterapii.

24.06.2022 – 25.06.2022 – Symulowana terapia, tworzenie hipotez  – ćwiczenia. Team reflektujący. Podejście narracyjne.


Wysokość opłat w XVII edycji (każdy rok płatny w dwóch równych ratach):

I rok  – 5 700 zł brutto

II rok – 5 700 zł brutto

III rok – 5 700 zł brutto

IV rok – 7 000 zł brutto 

V rok  – 7 000 zł brutto

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.04.2021. Zastrzegamy prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.