Skip to content

LITERATURA

Lektury zalecane:

Zagadnienia ogólne


1. Czabała, J.C. (1997). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Freud, S. (1994). Poza zasadą przyjemności. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
3. Freud, S. (1987). Psychopatologia życia codziennego. Warszawa: PWN.
4. Garfield, S.L., Bergin, A. E. (1990). Psychoterapia i zmiana zachowania. Analiza empiryczna. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
5. Grzesiuk, L. (red.) (1994). Psychoterapia. Warszawa: PWN.
6. Grzesiuk, L. (red.) (2005). Psychoterapia. Teoria. Warszawa: Eneteia.
7. Grzesiuk, L. (red.) (2006). Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.
8. Kokoszka, A., Drozdowski, P. (red.) (1993). Wprowadzenie do psychoterapii. Kraków: AM im. M. Kopernika w Krakowie.
9. Yalom, I.D. (2010). Dar terapii. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
10. Yalom, I.D., Leszcz M., (2006). Psychoterapia grupowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
11. Maisonneuve, J. (1995). Rytuały dawne i współczesne. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
12. Orwid, M. (2009). Trauma. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
13. Oster, G.D., Gould, P. (2002). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
14. Pużyński, S. (1993). Leksykon Psychiatrii. Warszawa: PZWL.
15. Roine, E. (1994). Psychodrama. Opole: Wydawnictwo Kontakt.
16. Scully, J. (1998). Psychiatria. Wrocław: Urban & Partner
17. Weeks, G.R, L’Abate, L. (2000). Paradoks w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


Podejście systemowe, Terapia rodzin


18. Bandler, R., Grinder J., Satir V. (1999). Zmieniamy się wraz z rodzinami. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
19. Barbaro, de B. (red.), (1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medicum UJ.
20. Barker, P. (2000). Metafory w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
21. Bertalanffy, von L. (1984). Ogólna teoria systemów. Warszawa: PWN.
22. Braverman, L. (2003). Podstawy feministycznej terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
23. Cecchin, G. (1997). Mediolańska szkoła terapii rodzin. Kraków: Collegium Medicum UJ.
24. Crosby, J. F. (1998). Kiedy jedno chce odejść. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
25. Czabała, J. C. (1988). Rodzina a zaburzenia psychiczne. Kraków: IP.
26. Deissler, K. G. (1998). Terapia systemowa jako dialog. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
27. Erickson, E. H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
28. Feldman, L. (2001). Łączenie terapii indywidualnej z rodzinną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
29. Feldman, L. B.(1988). Strategie i techniki terapii rodzinnej. Nowiny Psychologiczne 2.
30. Goldenberg, H., Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
31. Górniak, L., Józefik B. (red), (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
32. Grzesiuk, L., Jakubowska, U. (2005). Terapia systemowa. W: L. Grzesiuk (red): Psychoterapia. Teoria. Warszawa: Eneteia.
33. Janusz, B., Gdowska, K., Barbaro, de B. (red) ( 2008). Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
34. Józefik, B., Barbaro, de B. (2004). Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
35. Józefik, B. Iniewicz, G. (2008). Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
36. Józefik, B., Nogas, G., Pilecki, M., Ulasińska, R., Wolska, M. (1994). Podejście systemowe w ambulatoryjnej terapii rodzin. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 3, 455-459.
37. Józefik, B., Ulasińska, R., Wolska, M. (1991). Model pracy Ambulatorium Terapii Rodziny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM w Krakowie. Psychoterapia 4 (79), 41-51.
38. Ludewig, K. (1995). Terapia systemowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
39. Madanes, C. Seks, miłość, przemoc. Gdańsk: GWP.
40. McGoldrick, M., Gerson, R., Schellenberger, S. (2007). Genogramy. Gdańsk: GWP.
41. Namysłowska, I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: Springer PWN.
42. Satir, V. (2000). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
43. Satir, V. (2000).Terapia rodziny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
44. Skynner, R., Cleese, J. (1992). Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa. Jacek Santorski &CO Agencja Wydawnicza.
45. Stierlin, H., Rucker-Embden, I., Wetzel, N., Wirsching, M. (1999). Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
46. Simon F.B., Stierlin H. (1998). Słownik terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
47. Tryjarska, B. (2006). Idee konstrukcjonizmu i konstruktywizmu społecznego w terapii rodzin. W: L. Grzesiuk (red.): Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.
48. Tryjarska, B. (2006). Systemowa – komunikacyjna terapia rodzin. W: L.Grzesiuk (red.): Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.
49. Tryjarska, B. (2006). Systemowa – strategiczna terapia rodzin. W: L.Grzesiuk (red.): Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.
50. Tryjarska, B. (2006). Systemowa – strukturalna terapia rodzin. W: L.Grzesiuk (red.): Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.
51. Tryjarska, B. (red.) (2010). Bliskość w rodzinie . Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
52. Wolska, M. (2007). Rodzinna lojalność. W: B. Kosek-Nita, D. Raś (red): Kontakty z ludźmi “Innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Terapia par


53. Crane, D.R. (2004). Podstawy terapii małżeństw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
54. Dattilio, F.M., Padesky, C.A. (1999). Terapia poznawcza dla par małżeńskich. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
55. Freeman, D. (1991). Kryzys małżeński i psychoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
56. Kratochvil, S. (2006). Terapia małżeńska. Gdańsk: Wydawnictwo Via Medica.
57. Lazarus, A.A. (2002). Mity na temat małżeństwa. O powszechnych przekonaniach, które niszczą związek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
58. Orwid, M., Czabała J.C. (red.), (1984). Terapia rodzin i małżeństw. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
59. Willi, J. (1996). Związek dwojga – psychoanaliza pary. Warszawa: J. Santorski & Co. Wyd.
Podejscie psychodynamiczne, Teorie relacji z obiektem, przywiazanie i mentalizacja
60. Killingmo, B. (1995). Psychoanalityczna metoda leczenia. Zasady i pojęcia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
61. Winnicot, D. W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: J. Santorski & Co.
62. Winnicot, D.W. (1993). Rozmawiając z rodzicami. Warszawa: Wydawnictwo WAB.


Wybrane zagadania kliniczne

Problematyka zaburzeń odżywiania


63. Józefik B. (red.) „ Anoreksja i bulimia psychiczna”, Wyd. UJ, Kraków 1999.
64. Józefik, B. (2008). Kultura, ciało, nie(jedzenie). Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersystetu Jagiellońskiego.
65. Józefik, B. (2014). Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej, Kultura, ciało, nie(jedzenie). Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersystetu Jagiellońskiego.


Uzależnienia


66. Wegscheider- Cruse, S. (2000). Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin