Nabór do grup superwizyjnych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w prowadzonych przez Fundację grupach superwizyjnych online w których pojawiły się wolne miejsca.

Decydując się na udział w grupie uczestnicy proszeni są o zadeklarowanie gotowości regularnego spotykania się w grupie w zakontraktowanym cyklu.

Grupa z dr Bogusławą Piasecką – psycholożką, psychoterapeutką i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w nurcie systemowym z uwzględnieniem teorii psychodynamicznych.

Grupa ma charakter stały i zamknięty.

Terminy spotkań: 10.06, 09.09, 14.10, 18.11, 09.12, 13.01.25, 10.02.25 w godz. 18.00-21.00

Miejsce: ZOOM

Wymagania: ukończony min. drugi rok szkolenia oraz aktywna praca psychoterapeutyczna z parami, rodzinami lub pacjentami indywidualnymi

Koszt 1 spotkania – 170 zł (nieobecność na zakontraktowanym spotkaniu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty)

Grupa z mgr Małgorzatą Ławniczek – psychoterapeutką i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w nurcie psychodynamicznym z uwzględnieniem teorii systemowych.

Mała, sześcioosobowa grupa, w której dodatkowo uczestnicy otrzymują materiały do zapoznania się między spotkaniami dot. zagadnień i problematyki poruszanej na superwizjach czyli teorii dotyczącej kwestii techniki pracy i obserwowanych zjawisk.

Grupa ma charakter ciągły i zamknięty.

Terminy spotkań: 17.06, 15.07, godz. 11.00-13.00 (dalsze terminy zostaną ustalone wewnątrz grupy na czerwcowym spotkaniu)

Miejsce: ZOOM

Wymagania: ukończony min. drugi rok szkolenia oraz aktywna praca psychoterapeutyczna głównie z dziećmi, młodzieżą, rodzinami lub pacjentami indywidualnymi

Koszt 1 spotkania – 290 zł (nieobecność na zakontraktowanym spotkaniu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty)

NABÓR ZAKOŃCZONY