List otwarty w sprawie osób LGBT+

W imieniu Fundacji KONTEKST chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z “Listem otwartym psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów wobec stanowiska Konferencji Episkopatu Polski Wspólnoty Wyznaniowej Kościoła Rzymskokatolickiego (KEP) w sprawie osób LGBT+“.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że jako instytucja, która za cel stawia sobie wspieranie psychoterapii w Polsce, czujemy się w obowiązku by podkreślić, że godność człowieka jest mu należna z samego faktu bycia człowiekiem. Nie zmieniają tego żadne ludzkie charakterystyki, czy to dotyczące jego wyglądu, pochodzenia, poglądów czy też seksualności. Jako psychoterapeuci apelujemy o zachowanie nieosądzającej postawy i odnoszenie się do każdego człowieka z szacunkiem. Przypominamy także o prawie człowieka do samostanowienia i autonomii oraz wolności od przemocy i okrucieństwa.