Fundacja Kontekst

Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne. Podejście zintegrowane.

Wytrawnymi praktykami są raczej ci, którzy potrafią elastycznie korzystać z zaleceń technicznych, a także - gdy wymaga tego sytuacja kliniczna - postępować wbrew nim bądź wykraczać poza nie.
A. Ruth, P. Fonagy

Następne szkolenie: listopad 2019    Zgłoś swój udział on-line

Aktualności w skrócie

Z przyjemnością informujemy, że ruszyły zapisy na nową edycję całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii, który rozpocznie się w listopadzie 2019 […]

więcej »

Szanowni Państwo! Informujemny, iż od dnia 14.05.2018 istnieje możliwość zapisu na XIV edycję szkolenia (Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne) przygotowującego do uzyskania […]

więcej »

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji WŁADZA W PSYCHOTERAPII. Informacja na stronie www.trojkonferencja2018.pl

więcej »

Pragniemy rekomendować Państwu książkę wydaną w 2014 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego autorów znakomitych badaczy i klinicystów Jona G. Allena, Petera […]

więcej »

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Uwaga! Poniższy formularz prosimy wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia na „Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne” przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Zgłoszenia na inne, organizowane przez nas warsztaty, kursy, konferencje zbierane są za pomocą formularzy znajdujących się na podstronach opisujących dane wydarzenie.

Kurs całościowy przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty przeznaczony jest głownie dla lekarzy psychiatrów, ale też lekarzy rodzinnych, psychologów, pedagogów dysponujących podstawowym doświadczeniem klinicznym.

Kandydaci powinni mieć nie mniej niż roczne doświadczenie pracy z pacjentami.

Kurs posiada atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, co wiąże się z koniecznością zapisania do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Uczestnicy naszego szkolenia zobowiązani są do zapisania się do wybranej sekcji w trakcie pierwszego roku.

Ostateczna decyzja o przyjęciu na kurs podejmowana jest przez organizatorów szkolenia.

Imię i nazwisko /pole wymagane/

Stopień naukowy /pole wymagane/

Dokładny adres zamieszkania /pole wymagane/

Adress do korespondencji /pole wymagane/

Numer telefonu /pole wymagane/

Email /pole wymagane/

Wykształcenie /pole wymagane/

Zawód /pole wymagane/

Odbyte szkolenia
/w zakresie psychologii klinicznej, psychiatrii, psychoterapii, pomocy psychologicznej, terapii uzależnień, itp./

Staż pracy i miejsca pracy

Aktualne miejsce pracy i adres instytucji

Wykonywane czynności w miejscu pracy

Zainteresowania zawodowe

Powody, dla ktorych wybieram to szkolenie

Na kogo ma być wystawiony rachunek
/jeśli na instytucje lub własną firmę, proszę podać pełną nazwę instytucji/firmy, jej adres oraz NIP/