Fundacja Kontekst

Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne. Podejście zintegrowane.

Wytrawnymi praktykami są raczej ci, którzy potrafią elastycznie korzystać z zaleceń technicznych, a także - gdy wymaga tego sytuacja kliniczna - postępować wbrew nim bądź wykraczać poza nie.
A. Ruth, P. Fonagy

Następne szkolenie: listopad 2019    Zgłoszenia on-line: KWIECIEŃ 2019

Aktualności w skrócie

Szanowni Państwo! Informujemny, iż od dnia 14.05.2018 istnieje możliwość zapisu na XIV edycję szkolenia (Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne) przygotowującego do uzyskania […]

więcej »

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji WŁADZA W PSYCHOTERAPII. Informacja na stronie www.trojkonferencja2018.pl

więcej »

Pragniemy rekomendować Państwu książkę wydaną w 2014 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego autorów znakomitych badaczy i klinicystów Jona G. Allena, Petera […]

więcej »

Osoby zainteresowane problematyką zaburzeń odżywania z zadowoleniem powinny przyjąć ukazanie się dwóch pozycji, wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, które podejmują […]

więcej »

Edycja XIV. Program szkolenia podyplomowego przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty. Rok I i II.

Kierownictwo programu: prof. dr hab. Barbara Józefik

Moduł systemowy
Zajęcia w soboty od 9. 00 do 13.00 i od 14.00 do 18.00, w wybrane piątki od 16.00 do 20.00. Katedra Psychiatrii ul. Kopernika 21A

Rok I

Warsztat 1

01.12.2018
godz. 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00

Oczekiwania, integracja – prof. dr hab. Barbara Józefik
Wykład wprowadzający – Podejścia psychoterapeutyczne, relacja terapeutyczna
Koncepcja przywiązania

Warsztat 2

26.01.2019

Systemowe rozumienie rodziny. Ewolucja systemowego myślenia – wykład prof. dr hab. Barbara Józefik
Podejście transgeneracyjne Koncepcja Bowena
Wprowadzenie do genogramu – warsztat
Cykl życia rodzinnego – warsztat
Mity rodzinne

Warsztat 3

23.02.2019

Podejście transgeneracyjne
Koncepcja nieukończonej żałoby Paula – wykład – mgr Małgorzata Wolska
Lojalności i obligacje rodzinne – warsztat
Rodzina z problematyką nieukończonej żałoby – kazuistyka

Warsztat 4

22-23.03.2019

piątek, godz. 16.00 – 20.00
Dialog terapeutyczny – mgr Kazimierz Bierzyński

sobota, godz. 09:00 – 18:00
Komunikacja w rodzinie – wykład – mgr Magdalena Pozarzycka
Komunikacja dysfunkcjonalna

Warsztat 5

27.04.2019

sobota
Struktura rodziny, podstawowe pojęcia – mgr Roma Ulasińska
Terapia strukturalna, zasady, techniki, rola terapeuty – wykład
Analiza taśmy video
Kazuistyka

Warsztat 6

25.05.2019

sobota
Budowanie przymierza w terapii rodzin – mgr Piotr Kasprzyk, mgr Katarzyna Ślęzak

Warsztat 7

07-08.06.2019

piątek, godz. 16:00 – 20:00
Dialog terapeutyczny – mgr Kazimierz Bierzyński

Podejście strategiczne w terapii rodzin – wykład prof. dr hab. Barbara Józefik
Zasady konceptualizacji w terapii strategicznej – ćwiczenia

Warsztat 8

14.09.2019

Szkoła Mediolańska
Technika pytań cyrkularnych
Ćwiczenie pierwszego wywiadu z rodziną – warsztaty Roma Ulasińska

Warsztat 9

11-12.10.2019

piątek, godz. 16:00 – 20:00
Symulowana terapia – ćwiczenia dr Grzegorz Iniewicz

sobota
Koncepcja Helma Stierlina – mgr Magdalena Pozarzycka
Kryzys dojrzewania, zaburzenia depresyjne dr Krzysztof Szwajca

Warsztat 10

02-03.11.2019

Team reflektujący
Podejście narracyjne prof. dr hab. Barbara Józefik

Warsztat 11

14.12.2019

Terapia małżeńska – mgr M. Wolska
Budowanie przymierza w terapii pary