Fundacja Kontekst

Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne. Podejście zintegrowane.

Wytrawnymi praktykami są raczej ci, którzy potrafią elastycznie korzystać z zaleceń technicznych, a także - gdy wymaga tego sytuacja kliniczna - postępować wbrew nim bądź wykraczać poza nie.
A. Ruth, P. Fonagy

Następne szkolenie: listopad 2019    Zgłoszenia on-line: KWIECIEŃ 2019

Aktualności w skrócie

Szanowni Państwo! Informujemny, iż od dnia 14.05.2018 istnieje możliwość zapisu na XIV edycję szkolenia (Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne) przygotowującego do uzyskania […]

więcej »

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji WŁADZA W PSYCHOTERAPII. Informacja na stronie www.trojkonferencja2018.pl

więcej »

Pragniemy rekomendować Państwu książkę wydaną w 2014 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego autorów znakomitych badaczy i klinicystów Jona G. Allena, Petera […]

więcej »

Osoby zainteresowane problematyką zaburzeń odżywania z zadowoleniem powinny przyjąć ukazanie się dwóch pozycji, wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, które podejmują […]

więcej »

Literatura

 1. Allen J.G. Fonagy P., Bateman A.W. (2014). Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Bandler, R., Grinder J., Satir V. (1999). Zmieniamy się wraz z rodzinami. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Barbaro, de B. (red.), (1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medicum UJ.
 4. Barker, P. (2000). Metafory w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 5. Bertalanffy, von L. (1984). Ogólna teoria systemów. Warszawa: PWN.
 6. Braverman, L. (2003). Podstawy feministycznej terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 7. Cecchin, G. (1997). Mediolańska szkoła terapii rodzin. Kraków: Collegium Medicum UJ.
 8. Crane, D.R. (2004). Podstawy terapii małżeństw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 9. Crosby, J. F. (1998). Kiedy jedno chce odejść. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 10. Chrząstowski Sz., de Barbaro B. (2011). Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii . Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Czabała, J.C. (1997). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Czabała, J. C. (1988). Rodzina a zaburzenia psychiczne. Kraków: IP.
 13. Dattilio, F.M., Padesky, C.A. (1999). Terapia poznawcza dla par małżeńskich. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
 14. Deissler, K. G. (1998). Terapia systemowa jako dialog. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 15. Erickson, E. H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 16. Feldman, L. (2001). Łączenie terapii indywidualnej z rodzinną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 17. Feldman, L. B.(1988). Strategie i techniki terapii rodzinnej. Nowiny Psychologiczne 2.
 18. Freeman, D. (1991). Kryzys małżeński i psychoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Freud, S. (1994). Poza zasadą przyjemności. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 20. Freud, S. (1987). Psychopatologia życia codziennego. Warszawa: PWN.
 21. Garfield, S.L., Bergin, A. E. (1990). Psychoterapia i zmiana zachowania. Analiza empiryczna. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 22. Goldenberg, H., Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 23. Górniak, L., Józefik B. (red), (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 24. Grzesiuk, L., Jakubowska, U. (2005). Terapia systemowa. W: L. Grzesiuk (red): Psychoterapia. Teoria. Warszawa: Eneteia.
 25. Grzesiuk, L. (red.) (1994). Psychoterapia. Warszawa: PWN.
 26. Grzesiuk, L. (red.) (2005). Psychoterapia. Teoria. Warszawa: Eneteia.
 27. Grzesiuk, L. (red.) (2006). Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.
 28. Janusz, B., Gdowska, K., Barbaro, de B. (red) ( 2008). Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 29. Józefik B. (2014). Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania. Karków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 30. Józefik, B., Barbaro, de B. (2004). Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 31. Józefik, B. Iniewicz, G. (2008). Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 32. Józefik, B., Nogas, G., Pilecki, M., Ulasińska, R., Wolska, M. (1994). Podejście systemowe w ambulatoryjnej terapii rodzin. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 3, 455-459.
 33. Józefik, B., Ulasińska, R., Wolska, M. (1991). Model pracy Ambulatorium Terapii Rodziny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM w Krakowie. Psychoterapia 4 (79), 41-51.
 34. Killingmo, B. (1995). Psychoanalityczna metoda leczenia. Zasady i pojęcia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 35. Kokoszka, A., Drozdowski, P. (red.) (1993). Wprowadzenie do psychoterapii. Kraków: AM im. M. Kopernika w Krakowie.
 36. Kratochvil, S. (2006). Terapia małżeńska. Gdańsk: Wydawnictwo Via Medica.
 37. Lazarus, A.A. (2002). Mity na temat małżeństwa. O powszechnych przekonaniach, które niszczą związek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 38. Ludewig, K. (1995). Terapia systemowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 39. Madanes, C. Seks, miłość, przemoc. Gdańsk: GWP.
 40. Maisonneuve, J. (1995). Rytuały dawne i współczesne. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 41. McGoldrick, M., Gerson, R., Schellenberger, S. (2007). Genogramy. Gdańsk: GWP.
 42. Namysłowska, I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: Springer PWN.
 43. Namysłowska, I. (red.) (2004): Psychiatria dzieci i Młodzieży. PZWL
 44. Orwid, M. (2009). Trauma. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 45. Orwid, M., Czabała J.C. (red.), (1984). Terapia rodzin i małżeństw. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 46. Oster, G.D., Gould, P. (2002). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 47. Prochaska J.O., Norcos J.C. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza trans teoretyczna. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia
 48. Pużyński, S. (1993). Leksykon Psychiatrii. Warszawa: PZWL.
 49. Roine, E. (1994). Psychodrama. Opole: Wydawnictwo Kontakt.
 50. Satir, V. (2000). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 51. Satir, V. (2000).Terapia rodziny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 52. Scully, J. (1998). Psychiatria. Wrocław: Urban & Partner.
 53. Skynner, R., Cleese, J. (1992). Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa. Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.
 54. Stierlin, H., Rucker-Embden, I., Wetzel, N., Wirsching, M. (1999). Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 55. Simon F.B., Stierlin H. (1998). Słownik terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 56. Tryjarska, B. (2006). Idee konstrukcjonizmu i konstruktywizmu społecznego w terapii rodzin. W: L. Grzesiuk (red.): Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.
 57. Tryjarska, B. (2006). Systemowa – komunikacyjna terapia rodzin. W: L.Grzesiuk (red.): Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.
 58. Tryjarska, B. (2006). Systemowa – strategiczna terapia rodzin. W: L.Grzesiuk (red.): Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.
 59. Tryjarska, B. (2006). Systemowa – strukturalna terapia rodzin. W: L.Grzesiuk (red.): Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.
 60. Tryjarska, B. (red.) (2010). Bliskość w rodzinie . Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 61. Wolska, M. (2007). Rodzinna lojalność. W: B. Kosek-Nita, D. Raś (red): Kontakty z ludźmi „Innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 62. Weeks, G.R, L’Abate, L. (2000). Paradoks w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 63. Wegscheider- Cruse, S. (2000). Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
 64. Willi, J. (1996). Związek dwojga – psychoanaliza pary. Warszawa: J. Santorski & Co. Wyd.
 65. Winnicot, D. W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: J. Santorski & Co.
 66. Winnicot, D.W. (1993). Rozmawiając z rodzicami. Warszawa: Wydawnictwo WAB.
 67. Yalom, I.D. (2010). Dar terapii. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 68. Yalom, I.D., Leszcz M., (2006). Psychoterapia grupowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.